Seweryn Mielżyński

Seweryn Mielżyński

Czytaj Dalej

BĄCZALSKI SEWERYN

BĄCZALSKI SEWERYN, zm. ; imię Seweryn było częste w tejrodzinie.

BUKAR SEWERYN

BUKAR SEWERYN , ur.

FILLEBORN Seweryn

FILLEBORN Seweryn, ur.

GOSZCZYŃSKI Seweryn

GOSZCZYŃSKI Seweryn, ur.

KORZELIŃSKI SEWERYN

KORZELIŃSKI SEWERYN, ur.

POLLAK SEWERYN

POLLAK SEWERYN, ur.

SEWERYN TADEUSZ

SEWERYN TADEUSZ, ur.

SIERPIŃSKI SEWERYN ZENON

SIERPIŃSKI SEWERYN ZENON, ur.

SKULSKI SEWERYN

SKULSKI SEWERYN, ur.

UDZIELA SEWERYN

UDZIELA SEWERYN, ur.

Seweryn Rzewuski

  Seweryn Rzewuski (1743-1811) był od 1774 roku hetmanem polnym koronnym.

BOECJUSZ, Anicius Manlius Severinus, Boethius, Seweryn z Pawii

jako męczennika za wiarę pod imieniem Seweryna(23 X); Kongr.

EUSTACHIEWICZ SEWERYN

ur. 19 VIII 1910 w Lublinie, zm. 20 III 1963 w Paryżu, działacz społeczno-polityczny.

Podczas studiów prawniczych 1932-36 na KUL był działaczem ~* Odrodzenia(1934-35 prezes) orazred. pisma -*• „Nurty"; po studiach 1936-37 w Szkole Nauk Polit, w Warszawie pracował do 1939 w Ministerstwie Spraw Zagr.; w czasie...

GOSZCZYŃSKI SEWERYN

(Przedmowa, w: Seweryn G. Wstęp, w: Seweryn G. Inglot, Wstęp, w: Seweryn G. Pigoń, Seweryn G.

Święty Seweryn

Seweryn, pustelnik (410 - 482). Seweryn przedstawiany jest jako mnich lub pielgrzym.

MIELŻYŃSKI Stanisław (14 XI 1778 - 29 VI 1826), gen. poi.

Ur. w Rąbinie w Wielkopolsce, 1806 zorganizował 3 pp., mianowany płk. i dow. p. 20 III 1810 gen. bryg. W kampanii 1812 dow. bryg. w 16 dyw. piech. Uczestnik kampanii 1809, 1812-1813, bronił Gdańska. W 1815 wystąpił z wojska.