Serce na dłoni

Serce na dłoni

Serce na dłoni – polska czarna komedia z 2008 roku w reżyserii Krzysztofa Zanussiego Zdjęcia do filmu powstały od 4 marca do 9 kwietnia 2008. Stefan, młody człowiek w poczuciu życiowej klęski próbuje targnąć się na swoje życie. Konstanty, multimilioner poszukuje serca do przeszczepu. Spotykają się przypadkiem w szpitalu i od tej chwili Konstanty stara się podtrzymać samobójcze zamiary Stefana...

Czytaj Dalej

Znaczenie marki w wyborze żywności na tle innych czynników warunkujących zachowania konsumentów - znane marki żywności

Trochę historii Istnienie marek jest konsekwencją posiadania przez konsumentów niepełnych informacji o dostępności produktów, ich jakości i alternatywnych cenach. Sposób i znaczenie znakowania markami zmieniały się na przestrzeni wieków. Znakowanie produktów rozpoczęło się już w starożytności, kiedy np. na cegłach pojawiły się nazwy mające na celu identyfikację producenta. Długa historia nadawania marek spowodowała, że na przełomie XIX i XX wieku zaczęto ...

Psychologia społeczna - ważne pojęcia

 

Psychologia społeczna to naukowe badanie sposobu, w jaki myślimy, odczuwamy i zachowujemy się pod wpływem rzeczywistej bądź wyobrażonej obecności innych; koncentruje się na tym, co powoduje, że nawet inteligentne i silne jednostki popełniają poważne błędy, stając w obliczu sprzecznych...

Gra półsłówek

<strong<small<font face="tahoma, arial"Instrukcja obsługi jest prosta: należy zamienić odpowiednie litery lub sylaby w zwrotach, aby wyszły zupełnie inne zwroty. Np. w zwrocie &quot;gra półsłówek&quot; można zamienić miejscami litery G i S, a uzyskamy... inny zwrot. Miłej...

Marcin Bielski

Ale bo też Bielski, który sam za młodu walczył za ojczyznę, z bólem serca patrzył na jakąś dziwną obojętność szlachty względem własnego kraju: «Smoleńsk wzięto - a wżdy ich to namniej nie ruszy, - Śląsko dawno odpadło, a wżdy na to głuszy; - Tatarzyn ruskie ziemie częstokroć plądruje, - a przedsię przeciwko im nikt sie nie gotuje.

Jęd­rzej Kitowicz (1728-1804)

To, co Naruszewicz wbrew własnym poglądom na zadania i zakres historii pominął w swoim pomnikowym dziele historycznym, mianowicie obyczajowość narodu, stanowi przedmiot niezmiernie cennego i ciekawego dzieła księdza Jęd­rzeja Kitowicza (1728-1804). Pochodził z Wielkopolski. Prosto ze szkół (których...

Kultura i życie codzienne starożytnej Grecji i Rzymu

Idziemy do łazienki i odkręcamy kran. Leci woda. Gorąca, zimna... Zamożniejsi z nas znajdują przyjemność w kąpielach w jacuzzi. Ale czy wykonując którąkolwiek z tych czynności pomyśleliśmy, choć raz o źródle wielu z obecnych wynalazków; o ich twórcach i czasach, w których powstały? Czy przypadkowe cywilizacje, które rozwinęły się i upadły na przestrzeni lat mogły stworzyć podstawy wielu z obecnych dziedzin nauki? Absolutnie nie. Dlatego też chciałbym ...

Blokersi

Spis treści 1. Kto to jest blokers? Wyjaśnienie pojęcia 2. Ludzie z Wielkiej Płyty 3. Życie na osiedlu z wielkiej płyt 4. Incydenty z udziałem blokersów 4.1 Blokersi zaatakowali policjantów 4.2 Blokersi oskarżeni 4.3 Blokersi - kolejny incydent 5. Policja chce walczyc z blokersami 6. Film „ Blokersi” 7. Zdjęcia 7.1 Warszawskie osiedle Targówek 7.2 Katowickie osiedle Giszowiec 7.3 Katowickie osiedle Gwiazdy 7.4 Grafiti 7.5 Blokersi ...

Negatywny wpływ mass mediów na młodego człowieka

Wiek XVII uznawany jest za początek środków masowego przekazu. W 1609 roku w Strasburgu niemiecki drukarz i księgarz Johann Carolus wydaje pierwszą gazetę. Jego pomysł bardzo szybko zyskuje uznanie w całej Europie. Rok 1920 – pojawiają się pierwsze regularne programy radiowe, a w roku 1936 rodzi się telewizja, która prawdziwą popularność zyskuje w latach 40-tych i 50-tych XX wieku. Mamy XXI wiek, w którym królują tzw. mass media, czyli środki masowego przekazu, środki o ...

Podstawowe pojecia zwiazane z porzadkami architektonicznymi

Się z liści stylizowanych w kształt sercowaty, ostro zakończonych, o silnie uwypuklonym profilu w górnej partii.

Perspektywy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

WSTĘP Członkostwo w Unii Europejskiej stanowi dla Polski historyczną szansę. Unia grupuje bowiem kraje stabilne politycznie, należące do najwyżej rozwiniętych gospodarczo, stosujące najwyższe standardy technologiczne, ekologiczne, socjalne. Wejście do UE postawione zostało jako nasz cel już w Układzie Europejskim (stowarzyszeniowym), podpisanym w grudniu 1991 r. W preambule tego układu stwierdzono jednoznacznie: „Końcowym celem Polski jest członkostwo we Wspólnocie, a ...

Normy żywienia

Normy żywienia Każdy człowiek, aby żyć i zachować zdrowie, musi codziennie spożywać posiłki składające się z różnych produktów spożywczych. Liczba tych produktów waha się od kilku do kilkunastu, a ich dobór zależy od zaopatrzenia rynku, możliwości finansowych, upodobań smakowych. Poszczególne produkty spożywcze wnoszą różne składniki odżywcze, różne są też proporcje między nimi i różna ich wartość odżywcza. Wyższa jest na przykład wartość białka ...

Czasy Saskie, rewolucja we Francji, powstanie USA

Z chwilą wstąpienia Ludwika XVI (rok 1774) na tron Francji jej gospodarka oraz sytuacja wewnętrzna była doskonale ustabilizowana. Kłopoty zaczęły się już w 1763 roku, gdy Francja utraciła znaczną część swoich posiadłości zamorskich, chociaż fakt ten nie wpłynął zbytnio na jej...

Marketingowe strategie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych

 

Obecne dziś zjawisko globalizacji, czyli "oderwanie się korzeni narodowych i terytorialne rozproszenie wielu węzłowych i strategicznych dziedzin działalności przedsiębiorstwa" (Michał Sawicki). wiąże się nierozerwalnie z pojęciem międzynarodowego marketingu. Przedsiębiorstwa mogą być w różnym...

Wpływ zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka

Może być szczególnie niebezpieczny dla ludzi cierpiących na serce, nawet w stężeniu często stwierdzanym w pomieszczeniach zamkniętych.

AMERYKA ŁACIŃSKA

Serca Jezusowego.

EUROPA - DZIEJE

franc, zaś Ryszard Lwie Serce złożył też hołd z Anglii ces.

Franciszek Karpiński (1741-1825)

* Ale jest za to szczerość, serdeczność, żywość i ciepło uczucia, jest cicha, łagodna melancholia, jest, krótko mówiąc, owo «serce czułe*, bez którego «poeta serca* nie rozumiał poezji, serce patrzące nie tylko w samo siebie, ale i w serca cudze.

Biznes plan 2000 - firma Pretty Woman.

I. STRESZCZENIE Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na rozszerzeniu działalności firmy na południową Polskę oraz poszerzenie asortymentu. Biznes plan potwierdza opłacalność tego przedsięwzięcia, gdyż branża kosmetyczna (specjalistyczna) Polski to głównie zagraniczne firmy, których produkty są drogie. Natomiast produkty naszej firmy będą tańsze w porównaniu z zagranicznymi, gdyż będą produkowane na bazie krajowych ...

Egzamin z zarzadzania na kierunku ekonomia-pytania i odpowiedzi

1.Omowić znaczenia pojęcia organizacja Nazwa organizacja wywodzi się od łac. słowa organella czyli wyspecjalizowana część komórki biologicznej lub ze slowa organom ( narzędzie, organ, instrument) Nazwą organizacja obejmuje się każdy przedmiot złożony co najmniej z 2 elementow pomiędzy którymi zachodzi podział pracy i specjalizacja Organizacja jest wielkością części z których każda dązy do osiągnięcia zalozonego celu , które otrzymują się między sobą w ...