Seks, kłamstwa i kasety wideo

Czytaj Dalej

Seks w reklamie

 

 Omawiając temat wykorzystywania emocji nie sposób nie wspomnieć o motywie seksualnym w reklamie. Wprawdzie seks kojarzy się raczej z przyjemnymi doznaniami i w grę wchodzą pozytywne emocje, postanowiłam osobno o tym napisać ze względu na ich specyficzny charakter. Nie jest żadną tajemnicą, iż...

Pokrewieństwo - Eliminacja seksu z życia codziennego

Zasada unilateralna, która stanowi, że pokrewieństwo jest liczone w linii ojca lub matki, gdy spojrzymy na nie tak, jak ono wchodzi w życie jednostki, oznacza, że więzi rodzinne rozszerzają się tylko w jedną stronę. Istotnym aspektem tego jednostronnego rozszerzenia jest to, że reguły egzogamii...

Kiedy powstał zapis wideo?

Wciąż najpopu­larniejszym z nich jest system VHS, który wywo­dzi się wprost od kaset z taśmą magnetyczną uży­wanych w początkowej fazie rozwoju telewizji. Jednak nowe, cechujące się znacznie lepszymi pa­rametrami techniki zapisu obrazu wkrótce zrewo­lucjonizują jakość obrazu TV oraz cały przemysł filmów wideo.

Wideo w domu

System C ewoluował, a w wyścigu do prze­kształcenia go w system domowego wideo wyłoni­ły się trzy formaty: Betamax, Wideo 2000 oraz VHS.

Kaseta

Skrzynka służąca do przechowywania cennychlub delikatnych przedmiotów, pełniąca funkcjęfuterału na broń (pistolety), przybory do pisania, picia,toaletowe, lekarskie, złotnicze, miernicze, mai.itp.; zazwyczaj są to ozdobne drewn. skrzyneczki zprzegródkami, okute czasem brązami, intarsjowanelub...

Seks po polsku - streszczenie ksiązki prof. Izdebskiego

Z. Izdebski „Seks po polsku” Rozdział: Życie seksualne Polaków Ludzie na poszczególnych etapach swojego życia wybierają różne zachowania seksualne, które są wypadkową ich popędu seksualnego, możliwości psychofizjologicznych i czynników sytuacyjnych, Ryzykownym zachowaniom sprzyjają alkohol i narkotyki. Współżycie seksualne: częstość współżycia osiąga maksimum w grupie wiekowej 25-29 lat i ze wzrostem wieku stopniowo maleje. Jako czas realizacji seksualnej ...

Dziecko w rodzinie alkoholowej - Wideo- wykłady Prof. JerzegoMellibrudy z Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Do tematów ogniskowych w pomaganiu dzieciom alkoholików należą: a/ problem trudnego nawiązywania kontaktu b/ niska motywacja dzieci do przyjmowania pomocy cl stała obecność zagrożenia zewnętrznego d/ zranione uczucia e/ długi okres budowania zaufania f/ destrukcyjne wzory zachowania DZIECKO W RODZINIE ALKOHOLOWEJ wideo-wykłady dr Jerzego Mellibrudy INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA PTP LABIRYNTY RODZINY ALKOHOLOWEJ ZADANIA ROZWOJOWE wg ...

Historia eksperymentu, eksperyment "Kłamstwo"

Psychologia społeczna jest nauką empiryczną zajmującą się badaniem wzajemnych Interakcji zachodzących między ludźmi.Tymi samymi zjawiskami zajmuje się także socjologia i antropologia . Psychologia społeczna nie zajmuje się zjawiskami społecznymi w sensie obiektywnym. Stara się przewidzieć zachowanie człowieka , odpowiedzieć na pytanie na pytania o przyczyny agresji , uprzedzeń ,samotności itp. Badacz by odpowiedzieć na pytania i rozwiązać wątpilwości , które stawia ...

Wykrywanie kłamstw. Analiza sygnałów niewerbalnych kłamstwa.

Jak rozpoznać, że ktoś kłamie? Można to zrobić na kilka sposobów. Nie zawsze jest to łatwe ale można się nauczyć tej umiejętności. Już nikt Cie nie okłamie! Jest wiele teorii na temat objawów kłamstwa i jego wykrywania. Ja opiszę moim zdaniem najbardziej skuteczną i sprawdzoną. Według tej istnieją trzy metody wykrywania kłamstw: 1. obserwacja sygnałów niewerbalnych (część I artykułu) 2. analiza sygnałów werbalnych (część II artykułu) 3. pomiar ...

Kłamstwo i jego wykrywanie w małżeństwie, polityce i biznesie

I. KŁAMANIE, PRZECIEK I WSKAZÓWKI KŁAMSTWA. KŁAMSTWO ? zwykle ostre wyrażenie moralnego potępienia, którego staramy się uniknąć w uprzejmej rozmowie. Jest ono często zastępowane synonimami, takimi jak fałsz i nieprawda. (The Compact Edition Of The Oxford English Dictionary) Definiując kłamstwo musimy brać pod uwagę nie tylko kłamcę, ale i okłamywanego. W wypadku kłamstwa okłamywany nie prosi, aby go zmylić, a kłamca nie uprzedził go, że ma zamiar to ...

Fazy uzależnienia od Internetu i seksu

Fazy rozwoju uzależnienia od Internetu Każdy rodzaj uzależnienia rozwija się stopniowo. Zwykle zaczyna się od eksperymentowania, wykorzystywania sytuacji, zaspokojenia ciekawości lub poddania się namowom znajomych. Po pewnym czasie jednak, osoba wysokiego ryzyka zaczyna sama organizować sobie korzystanie z tego medium, poszukuje okazji, żeby usiąść przed ekranem, poznaje nowe możliwości, organizuje sobie specjalnie wolny czas. Korzystanie z urządzenia staje się rytuałem ...