Sekretarka

Czytaj Dalej

Sekretarze i podsekretarze

Sekretarze i podsekretarze stanu są powoływani i odwoływani przez premiera na wniosek ministrów. Sekretarz pierwszy zastępca ministra: jemu w pierwszej kolejności rezerwuje ustawa o Radzie Ministrów: zastępować ministra może również podsekretarz ale tylko wtedy gdy sekretarz nie został powołany...

Sekretarz

Najbardziej niezwykłym ptakiem drapież­nym jest sekretarz - jedyny przedstawiciel rodziny sekretarzy. W przeciwieństwie do pozostałych pta­ków drapieżnych ma długie nogi, odziane w charakterystyczne „szorty". W poszuki­waniu zdobyczy wędruje po sawannie pie­szo, niechętnie zrywając się do lotu...

SEKRETARZ

W dawnej Polsce pisarz a. komornik królewski, również tytuł honorowy nadawany przez króla uczonym a. literatom dla uczczenia ich zasług; urzędnik załatwiający sprawy jakiejś osoby a. instytucji; ze śrdw.-łac. secretarius 'powiernik'. Sekretarz Europy przydomek Friedricha Gentza, 1764-1832, polityka i...

Kardynałowie, sekretarze stanu, nepoci

Wprowadzone w poprzednim okresie kongregacje wymagały działania większości kardynałów w Rzymie.Byli wszakże kardynałowie pozakurialni, najczęściej mianowani na życzenie monarchów i zwanikardynałami koronnymi, bo zlecano im reprezentowanie i załatwianie u papieża interesów tronu i państwa.Gdy na...

Organizacja Narodów Zjednoczonych - FUNKCJE SEKRETARZA GENERALNEGO ONZ

Sekretarza Generalnego wybiera na 5 lat Zgromadzenie Ogólne na zlecenie Rady Bezpieczeństwa.

Dotychczasowi Sekretarze

1) Trygve Lie

2) Dag Hammarskjold

3) U Thant

4) Kurt Waldheim

5) Javie Perez de Cuellar

6) B. Boutros Ghali

7) Kofi Annan

Funkcje Sekretarza Generalnego

1) prawo uczestniczenia w...

Nuncjusze i sekretarz stanu

Wysyłanie nuncjuszy do monarchów w celach kościelnych i politycznych rozwinęło się w okresie reformacjii soboru trydenckiego. Przy niektórych dworach monarszych przebywali oni prawie stale. GrzegorzXIII utrwalił instytucję stałych nuncjatur i do istniejących dodał nowe. Oprócz najstarszej...

FAIN Agathon-Jean-Franęois (11 I 1778 - 14 IX 1836), sekretarz Napoleona, pamiętnikarz franc.

Ur. w Paryżu, po 13 Vendemiaire’a zatrudniony w biurach Dyrektoriatu, był jednym z najbliższych współpracowników Mareta.

Od 1806 sekretarz Napoleona, któremu towarzyszył w kolejnych kampaniach. Niezwykle pracowity, obdarzony doskonałą pamięcią, dokładny i metodyczny, potrafił szybko, pewnie i...

Sekretarz (Sagittarius serpentarius)

Sekretarz jest ptakiem dużym, o wysokości 2 m i masie 4 kg. Ten mieszkaniec sawann afrykańskich odznacza się wielkimi łapami opatrzonymi w małe pazury, przypominające paznokcie.

Zjada węże, jaszczurki i ssaki, czasami nawet wielkości zająca. Ofiary swe zabija szybkimi i silnymi ciosami nóg...

BOURRIENNE Louis-Antoine Fauvelet de (9 VII 1769 - 7 II 1834), sekretarz Napoleona

Ur. w Sens. Kolega Bonapartego ze szkoły wojsk, w Brienne, dyplomata, studiował języki w Lipsku i Warszawie.

1797 połączył się z Bonapartem w Leoben, pomagał redagować warunki traktatu pokojowego w Campo Formio. W Egipcie kierował drukarnią wojsk., był członkiem Instytutu Egipskiego. Towarzyszył...