Scjentyzm

Czytaj Dalej

SCJENTYZM

Scjentyzm metodologiczny — stanowi­sko, według którego pojęcia, teorie i metody nauk matematycznydi i przyrodniczych ma­ją zasięg uniwersalny; stąd postulat stoso­wania we wszelkich badaniach naukowych metod matematycznych i empirycznych (fi­zyki i biologii), a w związku z tym — ogra­niczenia poznania naukowego do tzw.

Scjentyzm

  Scjentyzm, nurt filozoficzny ukształtowany w początkach XX w. Scjentyzm zdecydowanie wystąpił przeciwko spekulacjom religijnym, teologicznym i metafizycznym, uznając, że są one całkowicie nieuzasadnione.

FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - SCJENTYZM

Scjentyzm miał kierować myśl ludzką ku konkretnej rzeczywistości.

FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - SCJENTYZM

Scjentyzm miał kierować myśl ludzką ku konkretnej rzeczywistości.