Ścięgno

Ścięgno (łac. tendo, tenon) – twór włóknisty (pasmo) zbudowane z wytrzymałej tkanki łącznej właściwej zbitej (włóknistej), o zabarwieniu białawosrebrzystym. Ma postać mocnych i bardzo odpornych włókien kolagenowych, ułożonych równolegle do siebie i zatopionych w niewielkiej ilości istoty podstawowej. Między pęczkami włókien znajdują się fibrocyty ułożone w tzw. szeregi Ranviera. Ścięgno...

Czytaj Dalej

Ścięgno zginacza promieniowego nadgarstka

Przez oddzielny przedział kanału nadgarstka, położony najbardziej promieniowo, przebiega ścięgno zginacza promieniowego nadgarstka, objęte krótką pochewką ścięgna (rapiria syiwwalis tendinis m. flexoris carpi radialis). Pochewka ta sięga u góry na guzek kości łódeczkowatej, u dołu kończy się...

Ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego

Przerwanie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego objaw ia się położonym dy-stalnie powiększeniem obwodu mięśnia. Bliskie sąsiedztwo anatomiczne wewnątrzsta-wowej części ścięgna ze sklepieniem głowy kości ramiennej powoduje, iż bierze ono udział w powstawaniu zmian zwyrodnieniowych w...

ŚCIĘGNO

Element budowy mięśnia szkieletowego. Głównym elementem budowy ścięgna są włókna kolagenowe łączące się zazwyczaj z tkanką łączną brzuśca mięśnia. Ścięgna na ogół występują na obu końcach mięśnia, łącząc go ze szkieletem. Przyczep końcowy mięśnia może rozdzielać się na 2, 3...

Budowa ludzkiego organizmu - UKŁAD MIĘŚNIOWY

Wszystkie czynne ruchy naszego ciała, od ściągnięcia brwi do wysokiego skoku, są możliwe dzięki działaniu mięsni. Od ich sprawności zależy również przebieg wielu procesów fizjologicznych, np. trawienie pokarmu czy krążenie krwi.

Wyróżnia się trzy typy mięśni. Do pierwszego zaliczane są...

Łuk jarzmowy

Łuk jarzmowy (arcus zygomaticus) jest utworzony przez wyrostek jarzmowy kości skroniowej (processus zygomaticus ossis temporalis) i przez wyrostek skroniowy kości jarzmowej (processus temporalis ossis zygomatici), które łączą się skośnie przebiegającym szwem skroń iowo-j arzmowym (sutura...

Mięsień najszerszy grzbietu

M. najszerszy grzbietu (m. latissimus dorsi) jest położony w dolnej okolicy grzbietu i bocznej — klatki piersiowej; jest cienki i płaski jak m. czworoboczny. Ma on największą powierzchnię ze wszystkich mięśni; ustępują mu m. czworoboczny i m. skośny zewnętrzny brzucha, . z kolei największe po nim...

Mięsień piersiowy większy

M. piersiowy większy (ra. pectoralis major), najbardziej powierzchowny z omawianej grupy, jest szeroki, mniej więcej trójkątny, położony w części przedniej klatki piersiowej.

Przyczepy. Mięsień piersiowy większy rozpoczyna się trzema częściami. Górna, część obojczykowa (pars clavicularis)...

Mięsień dwubrzuścowy

M. dwubrzuścowy (m. digastricus) biegnie od podstawy czaszki do kości gnykowej i stąd do powierzchni wewnętrznej części przyśrodkowej trzonu żuchwy. Tworzy on łuk skierowany wypukłością ku dołowi.

Mięsień składa się z dwóch okrągławych brzuśców, przedniego i tylnego, złączonych ścięgnem...

Mięsień skroniowy

M. skroniowy (ra. temporalis) jest największym i najsilniejszym mięśniem żucia. Jest on położony w dole skroniowym, który całkowicie wypełnia. Ma on kształt wachlarza, którego rączka odpowiada wyrostkowi dziobiastemu żuchwy, a podstawa jest skierowana ku górze i do tyłu.

Mięsień ten rozpoczyna...

Mięsień nadgrzebieniowy

M. nadgrzebieniowy (ra. supraspinatus). Mięsień ten, położony w dole nadgrzebieniowym łopatki, kształtu trójkątnego, biegnie od tego dołu do końca bliższego kości ramiennej.

M. nadgrzebieniowy rozpoczyna się w dole nadgrzebieniowym i na powięzi nadgrzebieniowej. Włókna biegną zbieżnie do boku i...

Mięsień podłopatkowy

M. podłopatkowy (m. subscapularis). Jest to mięsień szeroki, płaski, gruby, kształtu trójkątnego, sięgający od dołu podłopatkowego do końca bliższego kości ramiennej.

Mięsień rozpoczyna się na powierzchni żebrowej łopatki i na powięzi podłopatkowej. Włókna biegną zbieżnie ku górze oraz do...

Mięsień trójgłowy ramienia

M. trójgłowy ramienia (m. triceps brachii). Mięsień ten zajmuje całą powierzchnię tylną ramienia. Rozpoczyna się on trzema głowami, z których jedna, głowa przyśrodkową, tworzy warstwę głęboką, położoną bezpośrednio na kości ramiennej, obie pozostałe zaś, głowa boczna i głowa długa...

Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka

M. zginacz promieniowy nadgarstka (m. flexor carpi radialis), położony przyśrodkowo od poprzedniego, jest mięśniem wydłużonym, wrzecionowatym, w swej części górnej jest on mięśniowy, w dolnej — ścięgnisty; biegnie skośnie od nadkłykcia przyśrodkowego do II kości śródręcza.

Mięsień...

Mięsień dłoniowy długi

ML dłoniowy długi (ra. palmaris longus) jest mięśniem wąskim, wrzecionowatym, położonym po stronie łokciowej poprzedniego; bardzo często nie występuje; biegnie od nadkłykcia przyśrodkowego do troczka zginaczy.

Mięsień ten rozpoczyna się na nadkłykciu przyśrodkowym i powięzi przedramienia...

Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka

M. zginacz łokciowy nadgarstka (ra. flexor carpi ulnaris) jest położony po stronie łokciowej od poprzedniego, w najbardziej przyśrodkowej części przedramienia. Biegnie on od łokcia do nadgarstka.

Mięsień ten ma dwie głowy. Głowa ramienna (caput humerale) rozpoczyna się na nadkłykciu przyśrodkowym i...

Mięsień zginacz powierzchowny palców

M. zginacz powierzchowny palców (ra. flexor digitorium superficialis) stanowi głębszą, drugą warstwę przednich mięśni przedramienia, położoną pod czterema poprzednimi mięśniami. Jest to mięsień spłaszczony, szeroki, który czterema oddzielnymi ścięgnami kieruje się do czterech ostatnich palców...

Mięsień zginacz długi kciuka

M. zginacz długi kciuka (m. flexor pollicis longus) jest położony bocznie od poprzedniego i stanowi wraz z nim trzecią warstwę zginaczy przedramienia. Jest on rozpięty między kością promieniową a dalszym paliczkiem kciuka.

Mięsień ten rozpoczyna się na powierzchni przedniej kości promieniowej...

Mięsień prostownik palców

M. prostownik palców (m. extensor digitorum) biegnie od nadkłykcia bocznego kości ramiennej do czterech ostatnich palców; w części bliższej jest mięśniowy, następnie przechodzi w cztery długie ścięgna.

Mięsień ten rozpoczyna się: 1) na nadkłykciu bocznym kości ramiennej, 2) na więzadle...

Mięsień prostownik łokciowy nadgarstka

M. prostownik łokciowy nadgarstka (ra. extensor carpi ulnaris) jest mięśniem wydłużonym, wrzecionowatym, położonym po stronie łokciowej poprzedniego i rozpiętym między nadkłykciem bocznym kości ramiennej a śródręczem.

Mięsień ten rozpoczyna się: 1) na nadkłykciu bocznym kości ramiennej...

Mięsień odwodziciel długi kciuka

M. odwodziciel długi kciuka (ra. abductor pollicis longus) jest największym, najwyżej i najbardziej do boku położonym mięśniem tej grupy.

Rozpoczyna się on na powierzchni tylnej kości łokciowej, na błonie między kostnej i na powierzchni tylnej kości promieniowej (ryc. 300). Włókna kierują się ku...