Proza Brunona Schulza

Może Schulz, pokazując Księgę ° tak trywialnym kształcie, a tak olbrzymiej treści, chciał zaznaczyć rozziew pomiędzy językiem, „narzędziem” codziennym, zwykle nie docenianym i wulgaryzowanym, a bogactwem treści, jakie przy jego u życiu można komunikować, treści pięknych, wieloznacznych?

Nowatorstwo prozy Witolda Gombrowicza i Bruno Schulza

BRUNO SCHULZ Cechą charakterystyczną opowiadań Schulza jest ich przynależność gatunkowa, czyli należy zaliczać je do tak zwanej prozy poetyckiej. Opowiadania Schulza pełne są baśniowej atmosfery - obrazów z podświadomości i wyobraźni człowieka.

Bruno Schulz

Ojcem jego był Jakub Schulz, drohobycki kupiec bławatny, zaś matką Henrietta z Kuhmerkerów. Znaczna część społeczeństwa pogrążała się w coraz większym ubóstwie – zwłaszcza młodzież żyła bez perspektyw Sam Schulz, chorowity i zmęczony monotonną pracą, otoczony chorymi członkami rodziny, zdawał sobie sprawę ze swej marnej egzystencji.

Codzienność przeobrażona w niecodzienność, czyli poszukiwanie czasu utraconego w "Sklepach cynamonowych" Brunona Schulza.

Schulz patrzy na rzeczywistość oczami poety, wizjonera, dziecka, którego niezwykła wyobraźnia przemienia wszystko, co zwykłe w niezwykłe, w fantazję, marzenia, urojenia.

PROZA BRUNO SCHULZA

Schulz nie odwzorowuje świata, tylko tworzy swój własny.

SCHULZ BRUNO

SCHULZ BRUNO, ur.