Sceptyk

Czytaj Dalej

Hellenistyczny okres filozofii starożytnej: stoicy, Epikur i sceptycy

Sceptycy Mistrzem sceptyków był Pirron (IV/III w. Znaczenie działalności sceptyków nie było wyłącznie negatywne, jak można by z pozoru sądzić.

CZYN I SŁOWO. Glossy sceptyka

Glossy sceptyka, tom szkiców krytycznych K.