Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej

Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej

Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej – najstarsze w Polsce miejsce kultu maryjnego. Znajduje się we wsi Górka Klasztorna koło Łobżenicy, w województwie wielkopolskim. Jedno z sanktuariów maryjnych diecezji bydgoskiej. Jak podają kroniki bernardyńskie, Matka Boża ukazała się pasterzowi w tym miejscu w roku 1079. Kościół i klasztor ufundował dla franciszkanów – bernardynów w XVII w...

Czytaj Dalej

FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - W POLSCE

sanktuarium maryjne —> Kalwaria Zebrzydowska;1648 bernardyni mieli 80 klasztorów; w XVII--XVIII w. oraz obsługiwali parafie erygowaneprzy kościołach klasztornych (przed I rozbiorem prowadzili 3 parafie.

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Uwrażliwienie ekumeniczne

Nie chodzi tu o przypodobanie się protestantom czy przyjęcie ich punktu widzenia, ale o pogłębienie kultu maryjnego w świetle wiary Kościoła i o unikanie wszystkiego, co mogłoby przesłaniać główne głoszone przezeń prawdy wiary.

CERKIEW

katedralnych (sobór) pośrodku sanktuarium znajduje się specjalne podwyższenie dla bpa (zw. w miastach, na kremlach lub w zespołach klasztornych (-» ławra), noszą również nazwę soboru. klasztorne Opieki MB nad Nerlą (1165) i sobór św.

BOREK WIELKOPOLSKI

poznańskiej, sanktuarium maryjne. stałsię sanktuarium maryjnym Wielkopolski; wyposażenie wnętrzastanowią m.

GOLINA (2)

Parafia i sanktuarium maryjne w dek. Śmigiel, Sanktuarium maryjne w G. Przewodnik po sanktuariach maryjnych.

GÓRKA DUCHOWNA

Parafia i s a n k t u a r i um maryjne wdek. - dawne benedyktyńskie sanktuarium maryjne w Wielkopolsce, Lubin 1965 (mps w Archiwum Par. Przewodnik po sanktuariach maryjnych.

GÓRKA KLASZTORNA

(do 1923 Górka pod Łobżenicąlub Górka na Krajnie), sanktuarium maryjne, ośrodekzak. Wg tradycji początki sanktuarium maryjnego w G. Kruża, Górka Klasztorna, R 1979, Górka Klasztorna 19832- KZSP XI z.

GUAYAQUIL

sanktuarium MB Częstoch. poświęcił Jan Paweł II) i sanktuarium maryjneAlborada.

GWIAZDA MORZA

, wchodzący do stałego repertuarupątniczego i nabożeństw w sanktuariach maryjnych (w —»Gostyniu śpiewany jest na odsłonięcie obrazu); pod koniecXVIII i w XIX w. w wielu nadmorskich sanktuariach maryjnych, np.

Sanktuarium Maryjne w Licheniu

Po II wojnie światowej, kiedy parafię przejęli księża marianie, wzrosło jej znaczenie jako sanktuarium maryjnego.

Czerwińsk nad Wisłą

Sanktuarium Maryjne prowadzone przez księży Salazjanów. Z dziedzińca klasztornego rozległy widok na ogród przyklasztorny, wieś, Wisłę i Pu­szczę Kampinoską.

Górka Klasztorna

Wg tradycji najstarsze w Polsce sanktu­arium maryjne, od XI w.

Różaniec i kongresy maryjne

Nowe sanktuaria maryjne o światowym znaczeniu rozwinęły się z objawień Matki Boskiej w La Salettez różańcem w ręku (1846) pastuszkom, 15-letniej Mélanie Calvet i 11-letniemu Maximienowi Giraudowi,oraz w Lourdes (11.

Maryja Wniebowzięta

CześćMaryi była rozwijana przez zakony i zgromadzenia, zwłaszcza maryjne, przez Żywy Różaniec, sodalicjemariańskie, bractwa i katolickie stowarzyszenia żeńskie, które przyjmowały uroczystości maryjne zaświęto patronalne.

HISTORIA LITERATURY - Barok

Utalentowanym lirykiem i fraszkopisarzem był Wespazjan Ko-chowski (1633—1700), autor dużego zbioru Niepróżnujące próżnowanie (1674), poeta sanktuariów maryjnych, piewca czynów oręża polskiego, głosiciel kultu wielkich i wybitnych ludzi, przede wszystkim poetów.

Barok

nr 1 Kalwaria Zebrzydowska - barokowy klasztor Bernardynów, Sanktuarium Maryjne). Duże wzięcie miały wszelkie męczeństwa świętych i cykle maryjne.

Najdawniejsze zabytki języka polskiego

  •Średniowieczna pieśń maryjna: w XV wieku traktowana była przez Jana Długosza jako carmen patrium, a nowych znaczeń przydał jej patriotyczny nurt poezji XIX – wiecznej. Nazwa ich pochodzi od miejsca przechowywania, to znaczy biblioteki klasztornej na Świętym Krzyżu.

Magna charta odnowy kultu maryjnego

Jak więc powinien wyglądać kult maryjny wyrosły z ducha II Soboru Watykańskiego i odpowiadający zadaniom nowej ewangelizacji?

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Charakter trynitarny

Jeżeli kult maryjny ma mieć charakter chrześcijański, nie może tej centralnej prawdy pominąć. W poszczególnych praktykach pobożności maryjnej musi być uwzględnione odniesienie chrześcijańskiego kultu do Boga w Trójcy Jedynego.

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Chrystus w centrum

Wszystkie maryjne dogmaty stanowią osłonę dla autentycznej wiary w Jezusa Chrystusa, Boga i Człowieka.