Sandomierskie

Czytaj Dalej

Kotlina Sandomierska

Podgórze Bocheńskie zaliczono do przykarpackiego fragmentu Kotliny Sandomierskiej, położonego pomiędzy Krakowem a doliną Dunajca i przylegającego na południu do progu pogórzy: Wielickiego i Wiśnickiego.

Wyżyna Kielecko - Sandomierska

Wyzyna Kielecko-Sandomierska jest pozostaloscia gorotworu hercynskiego.

BARANÓW SANDOMIERSKI

Zamek w Baranowie Sandomierskim jeden z najpiękniejszych zabytków przełomu polskiego renesansu i manieryzmu, zał.

BARANÓW SANDOMIERSKI

Parafia i dekanat w diec. tarnowskiej (od 1786), dawny ośrodek kalwiński (1575-1652).

Prawdopodobnie już 1135 B. był grodem obronnym; 1354król Kazimierz Wielki nadał B. prawa miejskie; 1568-1677 B.był własnością Leszczyńskich, nast. Lubomirskich. Parafię w B.w diec. krakowskiej (utworzoną z części...

HENRYK SANDOMIERSKI

ur. między 1127-31, zm. 18X 1166, książę (od 1146). Był synem Bolesławą Krzywoustegoi Salomei.

W czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej nawiązałstosunki z zak. —» joannitów i sprowadził ich do Polski(Zagość n. Nidą); uposażył klasztor w Trzemesznie i Czerwińskun. Wisłą;

zginął w czasie wyprawy...

Baranów Sandomierski

Miasto na Równinie Tarnobrzeskiej, nad Wisłą, na skraju Tarnobrzeskiego Okręgu Siarkowego. 1,5 tys. mieszkańców. Wzmiankowany w 1135, prawa miejskie 1623-1896 i od 1934. Późnorenesansowy kościół p.w. św. Jana Chrzciciela. Renesansowy zamek z czterema okrągłymi basztami na narożach i wieżą...