Sandały

Sandały

Czytaj Dalej

SANDAŁY

Człowiek bez sandałów marnotrawca; wg Biblii, Ks. Rut, 4,7: „Taki był od dawna obyczaj w Izraelu przy wykupie i zamianie, że gdy ktoś chciał zatwierdzić ważność układu, zzuwał sandał i dawał go drugiemu", trwoniąc parę sandałów.

Nosi sandały Teramenesa, tzn. jest oportunistą; Teramenes, ateński...

Sandał ortezy kończyny dolnej

sandał ortezy kończyny dolnej; obej­mujący stopę element konstrukcyjny -» ortezy kończyny dolnej. Ma postać sandału uformowanego zazwyczaj z skóry lub tworzywa termoplastyczne­go. Stosowany w cetu wzmocnienia korekcji ustawienia stopy. Umożliwia zmianę obuwia u osób zaopatrzonych w ortezę kończyny...

SANDAŁ, POWSTANIE 1935

Bezrolni chłopi zatrudnieni na wielkich plantacjach w środ­kowej części Luzonu (Filipiny) zaczęli na początku lat trzydziestych XX w. masowo wstępować do ruchu Sakdal, zapoczątkowa­nego i kierowanego przez Benigno Ramosa (wzmian. 1930-1935), sakdal w języku ta-galog (największa grupa językowa na...