Samuel Richardson

Samuel Richardson

Czytaj Dalej

ADALBERG SAMUEL

ADALBERG SAMUEL, ur.

BANDTKIE JERZY SAMUEL

BANDTKIE JERZY SAMUEL, ur.

DAMBROWSKI, Dąbrowski, SAMUEL

DAMBROWSKI, Dąbrowski, SAMUEL , ur.

LESZCZYŃSKI SAMUEL

LESZCZYŃSKI SAMUEL, ur.

LINDE SAMUEL BOGUMIŁ

LINDE SAMUEL BOGUMIŁ, ur.

MASKIEWICZ SAMUEL

MASKIEWICZ SAMUEL, ur.

de CHAMPLAIN Samuel

(wym. szaplę) 1567-1635, Żeglarz i odkrywca francuski, jeden z pionierów kolonizacji Nowej Francji (Kanady); założyciel miasta Quebec (1608), odkrył i zbadał jeziora Champlain, Huron i Ontario, odbył liczne wyprawy odkrywcze w głąb kraju. Jego walki z Irokezami i przymierze z Huronami uczyniły z...

ORGELBRAND SAMUEL

ORGELBRAND SAMUEL, ur.

OTWINOWSKI SAMUEL

OTWINOWSKI SAMUEL, ur.

PRZYPKOWSKI SAMUEL

PRZYPKOWSKI SAMUEL, ur.

SAMUEL ZBOROWSKI, dramat w 5 aktach wierszem J. Słowackiego

SAMUEL ZBOROWSKI, dramat w 5 aktach wierszem J.

KMICIC Samuel

Sienkiewicza; młody chorąży orszański (którego prototypem był Samuel Kmicic), dzielny, ale hulaka i zabijaka, niepohamowany w popędach, narzeczony „sensatki" Oleńki Billewiczówny, która usiłuje go nadaremnie oderwać od „komilitonów" i wychować moralnie.

LINDE Samuel Bogumił

1771-1847, Leksykograf polski, autor pomnikowego Słownika języka polskiego (1807-14, w 6 tomach), zawierającego ok. 60 000 haseł wydobytych z druków (inaczej niż słowniki Mączyńskiego i Knapiusza, czerpiące z żywej mowy) z okresu od 1550 do 1800 (nie uwzględniając rękopisów).

Dzieło to w chwili...

ŁASZCZ Samuel

Łaszczowa czupryna taka, jaką nosił Samuel Łaszcz, podgolona.

SZEMIOT STANISŁAW SAMUEL

SZEMIOT STANISŁAW SAMUEL, zm.

WOLF SAMUEL

WOLF SAMUEL, ur.

ZASADIUS, Zasadyus, SAMUEL LUDWIK

ZASADIUS, Zasadyus, SAMUEL LUDWIK, ur.

Angielscy Poeci Jezior - William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge

Samuel Taylor Coleridge Samuel Taylor Coleridge urodził się 21 października 1772 roku jako najmłodsze z dziesięciorga dzieci wiejskiego duchownego z Devonshire.

SAMUEL

Gdy Samuel się zestarzał i ustanowił sędziami swoich synów, Izraelczycy, zniechęceni ich grzesznym zachowaniem się, domagali się króla; Bóg kazał Samuelowi zaspokoić ich żądanie.