CLARKE SAMUEL

Gay, Matter and Freedom in the Thought of Samuel C, JHI 24 (1963) 85-105; E. Paterson Ferguson, The Image of the Schoolmen In 18th Century English Philosophy, with Reference to the Philosophy of Samuel C, w: Arts libéraux et philosophie au moyen âge, Mo 1969, 1199-1206; M.

COLERIDGE SAMUEL TAYLOR

Chambers, Samuel Taylor C. Hanson, The Life of Samuel Taylor C. Chinol, // pensiero di Samuel Taylor C, Ve 1953; H. Campbell, Samuel Taylor C, Lo 1971; G.

CROWTHER SAMUEL ADJAI

Samuel Adjai C, Sclave and Bishop, Lo 1941 ; J. Bum, Samuel Adjai C, Lo 1948; H. Reflections on the Centenary of the Consecration of Bishop Samuel Adjai C. Ringwald, Samuel Adjai C.

Samuel Beckett

Samuel otrzymał gruntowne wykształcenie w Dublinie i Enniskillen, a następnie rozpoczął studia w Trinity College w swoim rodzinnym mieście na kierunku filologii romańskiej. Samuel Beckett zmarł 22 grudnia 1989 roku w Paryżu.

Angielscy Poeci Jezior - William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge

Samuel Taylor Coleridge Samuel Taylor Coleridge urodził się 21 października 1772 roku jako najmłodsze z dziesięciorga dzieci wiejskiego duchownego z Devonshire.

FRITZ SAMUEL SJ

Das Forschcrschicksal des Pater Samuel F. Schubring, Der Jesuitenmissionar Samuel F.

ADALBERG SAMUEL

ADALBERG SAMUEL, ur.

BANDTKIE JERZY SAMUEL

BANDTKIE JERZY SAMUEL, ur.

DAMBROWSKI, Dąbrowski, SAMUEL

DAMBROWSKI, Dąbrowski, SAMUEL , ur.

LESZCZYŃSKI SAMUEL

LESZCZYŃSKI SAMUEL, ur.

LINDE SAMUEL BOGUMIŁ

LINDE SAMUEL BOGUMIŁ, ur.

MASKIEWICZ SAMUEL

MASKIEWICZ SAMUEL, ur.

ORGELBRAND SAMUEL

ORGELBRAND SAMUEL, ur.

OTWINOWSKI SAMUEL

OTWINOWSKI SAMUEL, ur.

PRZYPKOWSKI SAMUEL

PRZYPKOWSKI SAMUEL, ur.

SAMUEL ZBOROWSKI, dramat w 5 aktach wierszem J. Słowackiego

SAMUEL ZBOROWSKI, dramat w 5 aktach wierszem J.

KMICIC Samuel

Sienkiewicza; młody chorąży orszański (którego prototypem był Samuel Kmicic), dzielny, ale hulaka i zabijaka, niepohamowany w popędach, narzeczony „sensatki" Oleńki Billewiczówny, która usiłuje go nadaremnie oderwać od „komilitonów" i wychować moralnie.

ŁASZCZ Samuel

Łaszczowa czupryna taka, jaką nosił Samuel Łaszcz, podgolona.

SZEMIOT STANISŁAW SAMUEL

SZEMIOT STANISŁAW SAMUEL, zm.