Samoświadomość

Czytaj Dalej

ROZWÓJ POZNAWCZY WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE I FUNKCJONOWANIE OSÓB GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO - Rozwój samoświadomości – kompetencje

- pamiętanie przeszłości

- zdolność powrotu do wcześniejszych schematów

- zdolność wnioskowania

- świadomość własnej zdolności do działania

- świadomość siebie jako jednostki z pewnymi symbolicznymi właściwościami

ROZWÓJ POZNAWCZY WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE I FUNKCJONOWANIE OSÓB GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO - Przejawy samoświadomości u dzieci

a) Uśmiech mistrza – pojawia się po tym jak dziecko osiągnie cel swoich wysiłków. Prywatny uśmiech mistrza, który wyraża „ja to zrobiłem”, występuje u dzieci w 17 – 25 miesiąca życia.

b) Rządzenie dorosłym – w drugim roku życia pojawiają się zachowania odzwierciedlające wpłynięcie dziecka na...