SAMON

Nie wiadomo dokładnie, jakie było położenie geograficzne państwa Samona, przypuszcza się jednak, że ośrodkiem kraju były Morawy; por.