Salomon

Czytaj Dalej

SALOMON

Salomon kazał rozciąć mieczem żywe dziecko na dwoje i każdej dać po połowie. Salomon przy budowie świątyni fresk wg rysunku Rafaela, Watykan, Loggie. Z próżnego i Salomon nie naleje przysł.

GESSNER SALOMON

Wölfflin, Salomon G. Reed, The Influence of Salomon G. Leemann van Eick, Salomon G. L 1978; Maler und Dichter der Idylle Salomon G.

Królestwo Dawida i Salomona

) rządy objął jego syn Salomon (zm.

ROZMOWY, KTÓRE MIAŁ KRÓL SALOMON MĄDRY Z MARCHOŁTEM GRUBYM A SPROSNYM

ROZMOWY, KTÓRE MIAŁ KRÓL SALOMON MĄDRY Z MARCHOŁTEM GRUBYM A SPROSNYM, a wszakoż, jako o nim powiedają, barzo wymownym, z figurami i z gadkami śmiesznymi, powieść błazeńska, tłum. o dialogu króla Salomona na tematy rei.

LEWENTAL SALOMON, później FRANCISZEK SALEZY

LEWENTAL SALOMON, później FRANCISZEK SALEZY, ur.

RYSIŃSKI SALOMON

RYSIŃSKI SALOMON, ur.

Badanie Salomona Ascha

Doświadczenie Badanie Salomona Aschaa (1962) dotyczyło wpływu grupy na procesy psychiczne i zachowanie się ludzi Doświadczenie zaprojektowano w następujący sposób: | Do pomieszczenia, w którym znajdowali się współpracownicy Ascha (grupa studentów, złożona z siedmiu, ośmiu lub dziewięciu osób) wprowadzał on rzeczywistą osobę badaną (która nie wiedziała, że pozostałe osoby są współpracownikami eksperymentatora).

IGEL SALOMON

Poglądy Salomona I.

ANDREE Salomon August

(wym. andre), 1854-97, Szwedzki badacz polarny, który pierwszy próbował dokonać arktycznej wyprawy badawczej balonem; wyruszył w 1897 na balonie „Órnen" (szw., 'Orzeł'); wylądował o 800 km od bieguna.

Po niemal trzech miesiącach podróży saniami po lodzie uczestnicy wyprawy dotarli do płd.-zach. krańca...

RYSIŃSKI Salomon

ok. 1570-1625, Filolog klasyczny, poeta z kręgu radziwiłłowskiego, przyjaciel m.in. Daniela Naborowskiego, zbieracz „przypowieści", tj. przysłów, autor Proverbium polonicorum cęnturiae... decem et octo (1618, wyd. II pt. Przypowieści polskie...) łac., '1800 przysłów polskich', pierwszego w Polsce zbioru...