Salma Hayek

Salma Hayek

Czytaj Dalej

BAR SALMA, Barsauma, Barsumas

ur. ok. 415, zm. ok. 492, Bp nestoriański, z pochodzenia niewolnik.

Wykształcony w Edessie, skąd po 457 wypędzony wraz z pers.zwolennikami -» nestorianizmu, objął bpstwo w Nisibis i zał.tam wraz ze swym współtowarzyszem z Edessy Narsesem szkołęteol.;

statuty tej szkoły są pierwszym znanym...

Hayek "Droga do zniewolenia", zagadnienia książki

Waddington )  Monopol prywatny nie ma pełnego charakteru a monopol państwowy zawsze chroniony jest przez państwo Rozdział XIV – Warunki materialne a idealne cele  Ludzie bardziej ulegają obecnie wpływom ekonomicznym  Podporządkowanie się ludzi bezosobowym siłom rynku pozwoliło na rozwój cywilizacji w przeszłości  Po wojnie nie można mieć od razu wolnej gospodarki  Ruch obiecujący uwolnienie od odpowiedzialności jest zaprzeczeniem moralności  Cnoty,

Hayek – „ Droga do zniewolenia”

Waddington )  Monopol prywatny nie ma pełnego charakteru a monopol państwowy zawsze chroniony jest przez państwo Rozdział XIV – Warunki materialne a idealne cele  Ludzie bardziej ulegają obecnie wpływom ekonomicznym  Podporządkowanie się ludzi bezosobowym siłom rynku pozwoliło na rozwój cywilizacji w przeszłości  Po wojnie nie można mieć od razu wolnej gospodarki  Ruch obiecujący uwolnienie od odpowiedzialności jest zaprzeczeniem moralności  Cnoty,