Salicylan sodu

Salicylan sodu

Salicylan sodu, C6H4(OH)COONa – organiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu salicylowego. W warunkach standardowych jest to białe, krystaliczne ciało stałe. Dobrze rozpuszcza się w wodzie. Salicylan sodu pełni rolę solubilizatora np. w połączeniu z kofeiną w preparacie Coffeini et Natrii salicylas.

Czytaj Dalej

Pulmunologia - mukowiscydoza

Gruczoły potowe wydalają pot o podwyższonym stężeniu chloru i sodu (tzw. W pocie stwierdza się podwyższone stężenie chloru i sodu (60-140 mmol/l) (norma wynosi 20-40 mmol/l).

Zaburzenia gospodarki wodno – elektrolitowej

W czasie intensywnych wysilk6w treningowych i meczu powinno się stosować napoje o charakterze izotonicznym (patrz: napoje izotoniczne), w skład których wchodzi glukoza i maltodekstryny lob sacharoza (60gr) z domieszką sodu (0,41 gr), po¬tasu (0,17 gr) i magnezu (0,07gr).

Zatrucie fluorem

W zatruciu fluorkiem sodu wskazane jest płukanie żołądka z podaniem Calcium glu-conatum doustnie i dożylnie.

OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK

Dobowa ilość moczu przekracza zazwyczaj 100 ml, jego masa właściwa i molalność są względnie wysokie, zawartość w nim sodu nie przekracza 10 mmol/1, a stosunek stężenia mocznika w moczu do jego stężenia w osoczu przekracza 15. 1,010, stężenie sodu w moczti przekracza 30 mmol/1, a stosunek stężeń mocznika w moczu i osoczu nie przekracza 5.

SÓD

SÓD, natrium (N a ) — pierwiastek metaliczny,jedno wartościowy, występujący w przyrodzie tylkow postaci związków, szczególnie jako sólkuchenna (chlorek sodu); jest głównym składnikiemwody morskiej.

Spożycie sodu

Zbyt wysokie spożycie sodu wiąże się również ze zwiększonym ryzykiem rozwoju raka żołądka, a także osteoporozy, gdyż zwiększa ono wydalanie wapnia, przyczyniając się do ujemnego bilansu lego pierwiastka. W Polsce spożycie sodu również jest zdecydowanie zbył wysokie.

Wydalanie

Podczas wchłaniania zwrotnego do krwi dostają się powrotem : woda, glukoza, aminokwasy , jony (Np sodu). Podczas wchłaniania zwrotnego do krwi dostają się powrotem : woda, glukoza, aminokwasy , jony (Np sodu).

Izomeria alkinów, alkanów, alkenów

CH3COONa (octan sodu) + NaOH-> CH4 + Na2CO3- ogrzewanie mieszaniny octanu sodu z wodorotlenkiem sodu : METAN:CHLOROWANIECH4 + Cl2 --> CH3Cl + HCl chlorometanCH3Cl + Cl2 --> CH2Cl2 + HCl dichlorometan CH2Cl2 + Cl2 --> CHCl3 + HCl trichlorometan CHCl3 + Cl2 --> CCl4 + HCl tetrachlorometanBROMOWANIE - SUBSTYTUCJACH4 + Br2 ->CH3Br (bromometan)+ HBrCH3Br + Br2->CH2Br2(dibromometan) + HBrCH2Br2+Br2->CHBr3(TRIBROMOMETAN)+HBrCHBr3 + ...

Kwasy karboksylowe - związki organiczne

Reakcja kwasów karboksylowych z sodem MECHANIZM MYJĄCEGO DZIAŁANIE MYDŁAMydło w procesie usuwania brudu ,który zawiera tłuszcz i smar, tworzy z anionu kwasu tłuszczowego otoczkę wokół kropelki oleju (smaru).

Podział na grupy produktów spożywczych i ich charakterystyka

PRODUKTY ZBOŻOWE:źródło węglowodanów(zwłaszcza skrobia&błonnik),dostarczają energii;mała zawartość tłuszczu; białko niepełnowartościowe roślinne;składniki mineralne:żelazo niehemowe,magnez,cynk,wit.z gr.B.

MLEKO:pokarm dla młodych ssaków,zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze poza...

Mikroelementy - żelazo, miedz, cynk...

ŻELAZO:wchodzi w skł.Hemoglobiny(czerwony barwnik połączony z białkiem w krwi)&miglobiny(j/w w mięśniach)

Żelazo jest niezbędne do:transport tlenu po organizmie,tworzenie erytrocytów,procesów utleniania zachodzących w żywych komórkach.

Obj.niedoboru żelaza: anemia, osł. organizmu,zawroty...

Składniki mineralne - makroskładniki

SKŁADNIKI MINERALNE:części skł.organizmu człowieka.Składniki te w postaci popiołu pozostają po spaleniu tkanek człowieka.Skł.te stanowią ok.4%masy człowieka.

MAKROSKŁADNIKI:skł.,których ilość w organizmie jest większa,a zapotrzebowanie dzienne przekracza...

BOMBA LOTNICZA - (konwencjonalna)

Bomby zapalające o wadze do 50 0 kg były wypełnione łatwopalną mieszaniną (z reguły magnezu, fo­sforu, azotanu sodu i ciężkiego oleju) i eksplodowały tuż nad po­wierzchnią ziemi, aby roznosić ogień na jak największym obszarze.

Przyczyny powstawania pożarów oraz środki gaśnicze

sodu, potasu powoduje wydzielanie się z nich gazów palnych co przyczynia się do rozszerzania pożarów.

Rodzaje wód podziemnych

W zależności od składu chemicznego wyróżnia się: • solanki - zawierające sól kamienną i sole magnezu, • wodorowęglanowe - zawierające kwaśne węglany wapnia i sodu, • wody siarczanowe - zawierające siarczki sodu i wapnia, • wody radoczynne - z zawartością pierwiastków promieniotwórczych, • szczawy - zawierające ponad 1000 mg wolnego CC>2 w l dm3.

Fizyczne i chemiczne właściwości wód mor­skich

W jej skład wchodzą głównie: • chlorek sodu - ok. Chlorek sodu nadaje wodzie słony smak.

Minerały i skały

Należą do nich: • kwarc - dwutlenek krzemu • skalenie - glinokrzemiany sodu, potasu i wapnia • mika (łyszczyk) - uwodnione glinokrzemiany potasu, żelaza i magnezu • kalcyt - węglan wapnia.

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Brak równowagi elektrolitycznej

Przykład: u pacjentów z zaburzeniem depresyjnym i maniakalnym (dwubiegunowym) odkryto zakłócenia w gospodarce organizmu sodem i potasem. Przykład: na dostarczanie sodu wpływają takie hormony, jak kortyzol i aldosteron.

Wymień podstawowe grupy składników pokarmowych i omów funkcje, jakie spełniają w organizmie

Wraz z sodem i potasem bierze udział w regulacji gospodarki wodnej i elektrolitowej, utrzymuje również równowagę kwasowo-zasadową tkanek, bierze udział w przewodnictwie elektrycznym mięśni i nerwów.

Omów najważniejsze wady w żywieniu o charakterze jakościowym i ilościowym

Towarzyszy temu zazwyczaj wysoka zawartość cholesterolu w pożywieniu oraz nadmiar łatwo przyswajalnych cukrów prostych i chlorku sodu.