Sahara

Sahara

Na mapach: 23°04′47,03″N 12°36′44,30″E/23,079731 12,612306 Sahara – strefa pustynna położona w północnej Afryce. Jest ona największą gorącą pustynią na Ziemi (ma 9 064 300 km²), rozciągająca się na długości 5700 km od Oceanu Atlantyckiego na zachodzie po Morze Czerwone na wschodzie; od północy ograniczona jest górami Atlas i wybrzeżem Morza Śródziemnego. Znajduje się na terytoriach 11 państw:...

Czytaj Dalej

WOJNA O SAHARĘ HISZPAŃSKĄ 1976

Przewidziane na styczeń 1992 referendum w sprawie niepodległości Sahary Zachodniej nie doszło do skutku ze względu na spór o liczbę uprawnionych do głosowania.

SAHARA - Informacje ogólne

Na krajobraz Sahary składa się pustynia kamienista z której po pewnym czasie na skutek wietrzenia skał powstaje pustynia żwirowa i piaszczysta.

Pustynie świata (geneza, formy występowania, rodzaje, przykłady). Czy na pustyni spotkasz życie?

Do tego rodzaju skał należą: znaczna część Sahary, zwłaszcza masywy Ahaggaru, Tibesti i Derfur oraz Hamada - el - Hamra, większa część pustyni arabskiej znaczne obszary Tybetu w Azji oraz Gór skalistych w Ameryce Północnej, - pustynie żwirowe (serir) - zbudowane głównie z nieco grubszego materiału, mniej lub bardziej ogładzonego - taki charakter ma większość pustyń wchodzących w skład Sahary oraz większa część Gibsona w Australii,

Afryka przedkolonialna

W wyniku tego handlu wzbogaciły się miasta takie jak Timbuktu, na południowym krańcu Sahary. 1000 Wprowadzenie Islamu na terytoriach położonych na południe od Sahary ok.

Eksploracja Afryki

Należały do nich: rozległe, pustynne obszary Sahary; niebezpieczne bagna (Sudd) położone na południe od Sudanu, gdzie swój początek bierze najdłuższa rzeka świata Nil; gorące, nawiedzane chorobami wybrzeże oraz równoległe do niego spadziste stoki, poprzecinane rwącymi, niemożliwymi do przebycia rzekami.

SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - NUBIA I SAHARA

 

W Afryce sąsiadami Cesarstwa Rzymskiego były ludy koczownicze, dające się często we znaki pogranicznym prowincjom rzymskim. Tak więc nad górnym Nilem koczowali nubijscy Blemmowie, zaś na kresach południowych — od granicy Egiptu aż po brzegi Atlantyku — plemiona Berberów, należące do hamito-semickiej...

Bir Sahara

Depresje jeziorne na Pustyni Zachodniej w Egipcie, otoczone stanowiskami dolno- i środko-wopaleolitycznymi. Najstarsze z tych stanowisk są związane z kulturą aszelską, następnie z kompleksem mustierskim w okresie strefy izotopowej 5, głównie z przemysłami z narzędziami zębatymi; szczątki bogatej...

„ZIEMIA PLANETA LUDZI” A. DE SAINT-EXUPERY - HUMANIZM

Sahara, czy śnieżne góry ukazują wartość człowieka.

"Mały Książe" - streszczenie

Przez osiem dni pilot przebywał na Saharze w Afryce, na pustynnym, niezamieszkałym terenie, a czas akcji rozciąga się za sprawą relacji z wędrówek tytułowego bohatera. Sam prowadził samotne życie-aż do chwili spotkania na Saharze. Awaryjne lądowanie na Saharze.

ORGANIZACJA JEDNOŚCI AFRYKAŃSKIEJ

Drmokratyczna Republika Sahary ( reprezentowana przez ruch wyzwoleńczy Polisario ). Jej dziełem jest powstanie Afrykańskiego Banku Rozwoju, budowa dróg trans saharyjskich,Przed Afryką stoi jeszcze wiele zadań.

SPORY I KONFLIKTY W PRAKTYCE MIĘDZYNARODOWEJ

W wielu przypadkach spory dotycza terytoriów w tym rudymentów systemu kolonialnego Przkłądem są Ceuta i Melilla w Afryce Północnej należace do Hiszpanii , a do których roszczenia wysyła Maroko , oraz Sahara Zachodnia , Gibraltar należacy do Wielkiej Brytanii W 1994 roku był spór międzu Estonia a Rosja o granice .

POKOJOWE REGULOWANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Namibia w 1991 r proklamowała niepodległość W wyniku mediacji ONZ została zakonczona wojna na Saharze Zachodniej .

Człowiek a klimat

 

Człowiek ma wybitne, fizjologiczne i psychiczne zdolności adaptacyjne, gdy chodzi o klimat, chociaż organizm ludzki musi utrzymywać temperaturę wewnętrzną w granicach ok. 36-37oC. Z wyjątkiem obszarów trwale pokrytych śniegiem i najwyższych szczytów górskich człowiek żyje wszędzie. Siedziby ludzkie...

Rzeźbotwórcza działalność wiatru

pyłu pochodzącego z Sahary.

Główne rodzaje pustyń

Pustynie żwirowe występują na bardzo du­żych obszarach Sahary i pustyni Gibsona w Australii. Pusty­niami piaszczystymi są w większości pustynie: azjatyckie, austra­lijskie, amerykańskie i najbardziej zewnętrzna część Sahary.

Królestwa i krainy zoogeograficzne

Największym królestwem jest Arktogea, w której wydzielono krainy: • nearktyczną - Ameryka Północna (na północ od zwrotnika Raka), Grenlandia, • palearktyczną- Europa, Azja (bez południowych krańców Półwyspu Arabskiego i obszarów na południe od Himalajów), północne krańce Afryki (na północ od Sahary), • etiopską - Afryka, • orientalną - południowa Azja (półwyspy: ...

Procesy integracyjne Afryki i ich efekty

Obecnie członkami OJA są wszystkie państwa afrykańskie oraz od 1982 roku Demokratyczna Republika Sahary – na jej czele stoi ruch wyzwoleńczy Polisario.

Typy klimatów na kuli ziemskiej

a) zwrotnikowy – skrajnie suchy – brak opadów, duże dobowe amplitudy temperatury  (Sahara, Półwysep arabski, zachodnia i środkowa Australia)   b) zwrotnikowy morski – znaczna ilość opadów przez cały rok.

Zróznicowanie rasowe

- rasa indyjska – zamieszkująca Półwysep Indyjski - rasa azjatycka – występująca w Azji na wybrzeżach Ameryki północnej i na Madagaskarze - rasa amerykańska – są to Indianie obu Ameryk - rasa polinezyjska – ludy Polinezji i Mikronezji - rasa afrykańska – czarna ludność żyjąca na południe od Sahary - rasa australijska – są to aborygeni w Australii - rasa – melanezyjska – zamieszkująca Nową Gwineę i wyspy ...

Regiony rolnicze świata

Region Afrykański – Afryka na południe od Sahary.