Sahara

Sahara

Sahara – strefa pustynna położona w północnej Afryce. Jest ona największą gorącą pustynią na Ziemi (ma 9 064 300 km²), rozciągająca się na długości 5700 km od Oceanu Atlantyckiego na zachodzie po Morze Czerwone na wschodzie; od północy ograniczona jest górami Atlas i wybrzeżem Morza Śródziemnego. Znajduje się na terytoriach 11 państw: Maroka, Algierii, Tunezji, Libii, Egiptu, Sahary...

Czytaj Dalej

WOJNA O SAHARĘ HISZPAŃSKĄ 1976

Przewidziane na styczeń 1992 referendum w sprawie niepodległości Sahary Zachodniej nie doszło do skutku ze względu na spór o liczbę uprawnionych do głosowania.

SAHARA - Informacje ogólne

Na krajobraz Sahary składa się pustynia kamienista z której po pewnym czasie na skutek wietrzenia skał powstaje pustynia żwirowa i piaszczysta.

SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - NUBIA I SAHARA

 

W Afryce sąsiadami Cesarstwa Rzymskiego były ludy koczownicze, dające się często we znaki pogranicznym prowincjom rzymskim. Tak więc nad górnym Nilem koczowali nubijscy Blemmowie, zaś na kresach południowych — od granicy Egiptu aż po brzegi Atlantyku — plemiona Berberów, należące do hamito-semickiej...

Bir Sahara

Depresje jeziorne na Pustyni Zachodniej w Egipcie, otoczone stanowiskami dolno- i środko-wopaleolitycznymi. Najstarsze z tych stanowisk są związane z kulturą aszelską, następnie z kompleksem mustierskim w okresie strefy izotopowej 5, głównie z przemysłami z narzędziami zębatymi; szczątki bogatej...