SPECIAL

Czytaj Dalej

Łódź Special Economic Zone

Łódź Special Economic Zone ( ŁSEZ ) The region of Łódź is one of the most disadvantaged in Poland. Before political reformation which took place in ’90, Łódź was mainly an light industrial city. Textile and clothes produced here have been exported to USSR but later production was reduced. Next textile production plants were closed or privatised, workers were fired with no another job opportunity. Increasing unemployement and massive work emigration forced the authorities to ...

SIG (Special Interest Group)

SIG (Special Interest Group) - międzynarodowa grupa specjalnych zainteresowań, opracowująca nowe rozwiązania sprzętu technicznego i oprogramowania (aplikacji systemów i języka programowania) dla telekomunikacji. Konsorcjum pięciu firm: Ericsson, Nokia, IBM, Intel i Toshiba, opracowało niedawno...

SOE - (Special Operations Executive - Zarząd Operacji Specjalnych)

Brytyjska organizacja, której zada­niem było prowadzenie dywersji i wspomaganie ruchu oporu w oku­powanych państwach europejskich, powstała 17 lipca 1940 r. z inicjaty­wy premiera Winstona Churchilla w wyniku połączenia niewielkiej sekcji D - wydziału sabotażu wy­wiadu brytyjskiego MI6, M1(R) -wydziału...