Rzetelność

Czytaj Dalej

Rzetelność testu osiągnięć szkolnych

Rzetelność testu osiągnięć szkolnych, czyli inaczej jego dokładność, czy też —jak chce M. Kreutz (1958, s. 75 i n.) — wiarygodność, polega na tym, że uzyskane wyniki u tej samej osoby lub tej samej grupy osób podczas kolejnych badań, za pomocą danego testu, będą do siebie bardzo zbliżone. Chodzi tu...

Troska o trafność i rzetelność skal ocen

Wprawdzie zakłada się w skalach ocen względną trafność i rzetelność, błędem byłoby jednak zaniedbywanie podnoszenia ich wartości poznawczej poprzez nadanie im charakteru narzędzi bardziej wiarygodnych. Istnieją różne sposoby zwiększania trafności i rzetelności skal ocen. O niektórych już...

Rzetelność informacji

Rzetelność

Informacja nie powinna być półprawdą lub wprowadzać użytkownika w błąd (powinna być prawdziwa).

Rzetelność wynika z dokładności i metody rejestrowania rzeczywistych zdarzeń (prawidłowość metodologiczna).

Poziom rzetelności zależy głównie od czułości narzędzi rejestracyjnych...

Rzetelność testu

rzetelność testu; stanowi jedno z kry­teriów jego diagnostyczności i jest obliczana w postaci współczynnika rzetelności. Oznacza dokładność, z ja­ką test mierzy daną cechę czy ich zespół. Wartość testów psychologicz­nych określa się m.in. za pomocą współczynników rzetelności i trafności...

Podaj definicję nierzetelności ksiąg podatkowych

Kategoria nierzetelności jest kategorią obiektywną, oznacza to, że dla oceny rzetelności księgi nie mają znaczenia wyniki subiektywne towarzyszące dokonywania w niej zapisów. Za nierzetelną zostanie uznana zarówno księga w której nie dokonano zapisu w celu ukrycia dokonanej czynności, jak też księga w...