Rzadkość

Czytaj Dalej

Rzadkość i wybór według ekonomii

Zasób rzadki (ograniczony) – cechuje się tym, że przy cenie równej zeru popyt nań przewyższa dostępną podaż.

Każdy zasób, za którego użytkowanie zmuszeni jesteśmy płacić, jest zasobem rzadkim.

Rzadkość jest wynikiem zależności między zapotrzebowaniem ludzi na dobra, a...

Rzadkość

Charakterystyka

Rzadkość dóbr jest to sytuacja, w której zapotrzebowanie przy cenie wynoszącej zero przekracza wielkość oferowaną danego zasobu, lub inaczej występuje ograniczoność zasobów względem potrzeb.

Zazwyczaj mówimy o rzadkich dobrach lub czynnikach produkcji.

Rzadkość dóbr stanowi...