Ryby, przetwory rybne i „owoce morza”

Ryby solone i wędzone można przechowywać w chłodziarce przez kilka dni (chroniąc inne artykuły przed icli zapachem), natomiast przetwory rybne przez okres uwidoczniony na opakowaniu.

WYCENA STAWÓW RYBNYCH

Przy wycenie urządzeń technicznych stawów rybnych wykorzystuje się metodę kosztów odtworzenia, polegającą na oszacowaniu kosztów poniesionych na odtworzenie nowych, identycznych urządzeń, pomniejszonych o stopień zużycia.

Marynaty rybne

Najbardziej znane marynaty rybne to r o 1 m o p s y (śledzie zawijane) oraz moskaliki (małe oczyszczone śledzie lub szproty) przygotowywane wg różnorodnych receptur na zimno, a ponadto różnorodne marynaty rybne w galarecie, otrzymywane z ryb gotowanych, niekiedy także wędzonych, impregnowanych octem z przyprawami i zalewanych roztworem żelatyny z dodatkiem octu i soli kuchennej.

„GOSPODARKA RYBNA”

„GOSPODARKA RYBNA” — dwumiesięczrnik poświęcony rybactw u; obejm uje sw ą tematykąwszystkie działy rybactw a, a więc — zagadnieniarybactw a Śródlądowego (hodowla,połowy, sprzęt, jeziora, stawy, rzeki), rybołówstwam orskiego — przybrzeżnego i dalekomorskiego, przetw órstw a i handlu rybnego orazzwiązane z tym i dziedzinam i zagadnienia ekonomiczne; inform uje o nowych osiągnięciachnauki i praktyki rybackiej w kraju ...

Rybactwo i gospodarka rybna

Ważnym składnikiem ludzkiego pożywienia są ryby morskie, słodkowodne, oraz owoce morza, czyli skorupiaki i mięczaki.

Na świecie dominują połowy ryb morskich, które stanowią prawie 65% ogółu połowów. Najczęściej odławiane są ryby śledziowate, dorszowate oraz makrele.

Najważniejsze łowiska na...

Staw rybny

Przeznaczony do chowu lub hodowli zbiornik wody stojącej, z reguły sztuczny, na którym uprawnionym do rybactwa jest właściciel lub posiadacz gruntów pod wodami; wg przepisów ustawy prawo wodne [13] s.r. jest urządzeniem wodnym i jednocześnie urządzeniem melioracji szczegółowej.