Ruś Kijowska

Ruś Kijowska

Czytaj Dalej

KIJOWSKI ANDRZEJ

KIJOWSKI ANDRZEJ, ur.

KIJOWSKI ANDRZEJ

  KIJOWSKI ANDRZEJ.

Ruś do przyjęcia chrztu przez Włodzimierza

-  urodzajne ziemie nad Dniestrem

-  szlak z Europy środkowej do Azji – znaczenie Kijowa

-  waregowie zorganizowani w drużyny brali udział w walkach międzyplemiennych na Rusi

-  850 r. – zajęcie Kijowa przez Askolda

-  862 r. – opanowanie Nowogrodu Wielkiego przez szwedzkiego Ruryka

-  882 r. – objęcie...

Ruś od schyłku X wieku do najazdów mongolskich

– zjednoczenie Rusi przez Jarosława -  powstanie licznych ośrodków handlu i rzemiosła – Smoleńsk, Połock, Czernichów, Perejasław -  tendencje separatystyczne -  Jarosław przed śmiercią ustanowił seniorat z władzą zwierzchnią księcia kijowskiego *  senior Izasław musiał kilkakrotnie uchodzić z Kijowa, pomoc Bolesława Śmiałego -  1113 r.

Ruś i Litwa w walce z Krzyżakami

 

Także królowie szwedzcy zagrozili wówczas Nowogrodowi. W XII w. podbili i schrystianizowali Finlandię, a z czasem postanowili sięgnąć dalej.

Wezwany przez Nowogrodzian z Zalesia Aleksander Jarosławowicz, syn wielkiego księcia włodzimierskiego, zadał w 1240 r. w krwawej bitwie nad Newą...