BULTMANN RUDOLF

Die Theologie Rudolf B. Zur Theologie von Rudolf B. Boutin, Relationalitat als Verstehensprinzip bei Rudolf B. Die bleibende Bedeutung des wissenschaftlichen Werkes von Rudolf B.

Rudolf Nuriejew

Występy gościnne Rudolf Nuriejew - wielka postać baletu klasycznego - był także prekursorem współpracy z teatrem tańca nowoczesnego. Rudolf Nuriejew był osobowością niezależną i z żadnym zespołem nie wiązał się na długo.

HENZ RUDOLF

Eschbach, Rudolf H. Gedanken zum Werke von Rudolf H. Letzner, Die Bedeutung des „Wortes" im poetischen Werk von Rudolf H. Vogelsang, Rudolf H.

HABSBURG Rudolf (1858 - 1889) i YETSERA Maria (? - 1889)

Dość powszechna była także teoria, głosząca, iż Rudolf nie popełniłsamobójstwa, ale został zamordowany z podobnego powodu, dla którego miał samsobie odebrać życie: odmówił spiskowcom udziału w akcji wymierzonej w ojca.

CARNAP RUDOLF

Kokoszyńska, Rudolf C, RuF 29 (1971) 213-220; A. Controversy, NY 1972; In Memory of Rudolf C, Dordrecht 1973; M.

Dziennikarz – Rudolf Starzewski

Dziennikarz – Rudolf Starzewski (1870-1920), z którym Wyspiański zetknął się podczas studiów, współpracownik konserwatywnego dziennika krakowskiego „Czas” – jest postacią zdolną do właściwej oceny sytuacji narodowej.

Kim był Heinrich Rudolf Hertz?

Niemiec Heinrich Rudolf Hertz po raz pierwszy zademon­strował działanie fal elektromagnetycznych.

CORNELY RUDOLF SJ

Baumgartner, Rudolf C, SdZ 74(1908) 357-370; A.

FILIPSKI RUDOLF ks.

ksiądz Rudolf F.

HESS Rudolf (1894 - 1987)

A jednak syn zmarłego - Wolf, oraz wieloletni pielęgniarz więźnia -AbdullahMelaouhi, byli przekonani, że Rudolf Hess został zamordowany.

HESS RUDOLF (1894-1987) - polityk

Członek NSDAP od 1920 r., był najbliższym współpracownikiem Adolfa Hitlera. Po nieudanym puczu w Monachium w 1923 r. zbiegł do Austrii, lecz dobrowolnie powrócił do kraju i stanął przed sądem. Ska­zany na 18 miesięcy pozbawienia wolności, odbywał karę w więzieniu w Landsbergu, gdzie przebywał też...

Biografie fizyków - Hertz Heinrich Rudolf

(1857-1894), Wybitny fizyk niemiecki, profesor politechniki w Karlsruhe i uniwersytetu w Bonn, odkrywca fal elektromagnetycznych i efektu fotoelektrycznego zewnętrznego, pionier radiokomunikacji. Interesował się również mechaniką teoretyczną (m.in. sformułował zasadę najmniejszej krzywizny, równoważną...

Arcyksiążę RUDOLF

1858-89, Następca tronu Austro-Węgier, jedyny syn cesarza Franciszka Józefa I i cesarzowej Elżbiety; od 1878 w służbie wojskowej; liberał, krytycznie nastrojony względem systemu rządów monarchii austro-węgierskiej.

Głośny romans 30-letniego księcia z 17-letnią baronówną Marią Vetserą skończył...

WEGNER Rudolf

Zm. 1942, polski księgarz nakładca, zał. w 1917 Wydawnictwo Polskie we Lwowie, które przed 1922 przeniósł do Poznania. Wydał kilka cennych serii, jak Biblioteka Laureatów Nobla, Biblioteka Autorów Polskich, Cuda Polski. Wydawnictwo działało do września 1939.

BARTYNOWSKI STANISŁAW ANTONI RUDOLF SJ

ur. 17IV 1870 w Krakowie, zm. 31 I 1947 w Warszawie, Teolog.

Studiował teologię i prawo kan. w Innsbrucku; 1898 przyjąłw Krakowie święcenia kapł.; 1901 wstąpił do zakonu i był 1903--05 katechetą w Nowym Sączu, nast. prefektem domu zak. w Krakowie, 1907 wykładowcą historii i geografii w gimnazjumw...

CLAUSIUS RUDOLF

ur. 2 I 1822 w Koszalinie, zm. 24 VIII 1888 w Bonn, Fizyk teoretyk.

Studiował w Berlinie i Halle, gdzie 1848 uzyskał doktorat, a 1850 docenturę; wykładał w uniw. w Berlinie, a jako prof, od 1857 w szkole politechnicznej w Zurychu, od 1866 na uniw. w Würzburgu oraz 1869 w Bonn.

Szczególnie twórczy okazał...

SCHOENHEIMER Rudolf (1898 - 1941)

U szczytu kariery

Amerykański biochemik niemieckiego pochodzenia, którego technika oznaczaniamolekuł radioaktywnym izotopem dała możliwość śledzenia tras substancjiorganicznych w ciałach zwierząt i roślin, co zrewolucjonizowało studia nadmetabolizmem.

Jest również znany z badań nad cholesterolem i...

SCHWARZKOGEL Rudolf (1940 - 1969)

Ostatnia akcja akcjonisty

Artysta austriacki, członek ugrupowania tzw. Akcjonistów Wiedeńskich,aktywnych od 1962 roku. Jego "akcje" organizowane były w kameralnych warunkach,dla grona wybranych gości. Z czasem Schwarzkogel coraz bardziej izolował się odświata zewnętrznego, poświęcał się nauce oddechu i...