Ruchliwość

Czytaj Dalej

Ruchliwość społeczna

Ludzie zmieniają pozycje społeczne, a także przynależność grupową. Gdy przemieszczają się pomiędzy pozycjami i grupami ulokowanymi na różnych szczeblach hierarchii stratyfikacyjnych, mówimy o ruchliwości społecznej. A dokładniej - o ruchliwości pionowej, dla odróżnienia od przemieszczania się ludzi...

Zróżnicowanie społeczne i ruchliwość społeczna

Źródło: - B. Szacka „ Wstęp do socjologii” - J. Wódz „ Socjologia dla prawników i politologów” - A. Giddens „ Socjologia” Zróżnicowanie społeczne i ruchliwość społeczna Wszystkie zbiorowości ludzkie składają się z jednostek, które różnią się między sobą. Różnią się wzrostem, kolorem skóry, barwą włosów i oczu, a także tuszą i stopniem podatności na choroby. Różnią się płcią i wiekiem, zdolnościami i umiejętnościami, także ...

Pojęcie, rodzaje i czynniki ruchliwości społecznej

Ruchliwość społeczna- to zmiana pozycji społecznej w tej samej lub też zmiana polegająca na przeniesieniu się do innej zbiorowości i zajęciu tam innej pozycji – zmieniać pozycję mogą jednostki i grupy społeczne

Ruchliwość pionowa – (wertykalna) – to zmiana pozycji w układzie hierarchicznym...

Ruchliwość przestrzenna ludności, jej źródła i typy. Sposoby mierzenia ruchliwości przestrzennej. Podstawowe wskaźniki

Ruchliwość przestrzenna jednostek przyjmuje formy wyraźnych prawidłowości, które są pochodne procesu modernizacji. Różnym formom transformacji odpowiadają istotne, regularne zmiany w formie jak również w natężeniu ruchliwości przestrzennej, której dotyczą:

Funkcji, częstotliwości, czas trwania...

Ruchliwość społeczna

Jest to jeden z procesów społecznych. Ruchliwość społeczna polega na zmianie pozycji społecznej w tej samej zbiorowości lub też na przeniesieniu się do innej zbiorowości i zajęciu tam innej pozycji. Zmieniać pozycję mogą jednostki, grupy, kategorie zawodowe, społeczności lokalne.

Typy ruchliwości...

Ruchliwość

ruchliwość; liczba stopni swobody członu względem przyjętej podstawy. R. łańcucha biokinematycznego to su­ma stopni swobody członów, wyliczana określonym wzorem.

 

Granice ruchliwości społecznej, a równość szans w społeczeństwie

Społeczeństwo zamknięte to grupa konkretnych jednostek związanych ze sobą nie tylko tak abstrakcyjnymi więzami społecznymi jak: podział pracy czy podział dóbr, ale i konkretną fizyczną więzią dotyku, zapachu i wzroku – czyli bezpośrednimi osobistymi kontaktami.

W społeczeństwie zamkniętym...

Ruchliwość migracyjna i jej konsekwencje.

Migracja ( z łacińskiego migratio-wędrówka) to przemieszczanie się mieszkańców kraju lub regionu. Zmiana miejsca zamieszkania jest spowodowana i zależy od bardzo wielu czynników. Zły rozwój gospodarczy kraju lub jego zanik, problemy polityczne, wojny, brak tolerancji czy też decyzje polityczne dotyczące zaludnienia. Możemy wyróżnić dwa kierunki, tj; *migracja wewnętrzna Czyli przykładowo proces zapoczątkowany już w średniowieczu, a mianowicie przemieszczanie się ...

Ruchliwość migracyjna i jej konsekwencje PUW

Badania migracyjne są jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin w dzisiejszych naukach społecznych. Dotyczą one kwestii ważnych, złożonych i kontrowersyjnych. Celem mojej pracy jest przedstawienie najważniejszych wątków badawczych oraz koncepcji teoretycznych zjawiska emigracji we współczesnej Polsce. Emigracja z Polski jest w chwili obecnej jednym z częściej rozważanych przez Polaków scenariuszy na życie. Jakie są, więc jej skala i mechanizmy? Kuszące są ...

Okres szkolny a ruchliwość dziecka

W okresie przedszkolnym ruchy dziecka są coraz bardziej płyn­ne i precyzyjne, przyspiesza się rozwój kończyn, kształtują się sklepienia stóp zaznacza się rozrost lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Mimo zwolnienia sko­ku wzrostowego intensywny w tym okresie rozwój kończyn dolnych predys­ponuje do...