Rozwielitki

Czytaj Dalej

Skorupiaki - ROZWIELITKA

Rozwielitki są pokarmem zwierząt wodnych (głównie ryb), suszone - ryb akwariowych.

Rozwielitka zmienna

Daphnia hyalina Leyd., rodzina Daphnidae. Jest bardzo zmienna, i tworzy trzy formy (morfy). Letnie samice są wielkości 1,2 do 2,8 mm, samce do 1,5 mgi I Stanowi składnik planktonu większych zbiomików wodnych, ważny zwłaszcza w pokarmie ryb. Rozprzestrzeniona jest w Palearktyce.