Roztwór nasycony

Roztwór nasycony to roztwór, który w określonych warunkach termodynamicznych (ciśnienie, temperatura) nie zmienia swego stężenia w kontakcie z substancją rozpuszczoną. W praktyce oznacza to, że bez zmian warunków termodynamicznych z roztworu nasyconego nie wytrąca się żaden osad, ale nie można też w nim rozpuścić już więcej...

Czytaj Dalej

Wykończenia specjalne powierzchni drewna i tworzyw drzewnych

Jest to materiał w postaci folii, wytwarzanej ze specjalnego papieru nasyconego żywicą sztuczną lub z polichlorku winylu (PVC).

Roztwory - definicje

ROZPUSZCZALNOŚĆ-ilość substancji zawarta w roztworze nasyconym,przypadająca na 100g rozpuszczalnika.

Roztwory

Rozpuszczalność- rozpuszczalnością substancji nazywamy maksymalną liczbę gramów substancji, jaka w danych warunkach temperatury i ciśnienia rozpuszcza się w 100 gramach rozpuszczalnika tworząc roztwór nasycony.

Omów najważniejsze wady w żywieniu o charakterze jakościowym i ilościowym

Należy tu wymienić zbyt niska ilość: - jedno- i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, przy zbyt dużej ilości tłuszczów nasyconych, głównie wśród osób dorosłych, - błonnika pokarmowego, - jodu, żelaza, wapnia, - niektórych witamin, głównie C, - energii i białka w racjach pokarmowych głównie dzieci ze środowisk społecznie zaniedbanych.

Odczyn roztworu PH

Przez nasycenie pasków bibułki roztworami takich wskaźników i wysuszenie ich otrzymuje się papierki uniwersalne ,stosowane często w laboratoriach chemicznych do szybkiego określenia pH danego roztworu .

Ogniwo galwaniczne

Jako elektrod używał miedzi, mosiądzu lub srebra (elektroda dodatnia) i cyny lub cynku (elektroda ujemna) w postaci krążków oddzielonych kawałkami papieru (później tkaniny) nasyconych woda morską (potem roztworem wodnym kwasu siarkowego) jako roztworem elektrolitu.

Polimeryzacja

Polimeryzacja:

Reakcja chemiczna monomerów prowadząca do powstania polimerów. Począwszy od lat 30. XX w. wiele reakcji polimeryzacji wykorzystanych jest w przemyśle. Szybkość polimeryzacji uzależniona jest od temperatury, ciśnienia, ilości i rodzaju inicjatora lub katalizatora.

Rozróżnia się...

SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - CHLORKI

Biała substancja krystaliczna, dobrze rozpuszczalna w wodzie, nasycony roztwór zawiera 40,7g NaCl na 100g wody.

Tłuszcze, zbędny czy konieczny składnik naszego pożywienia - ŹRÓDŁA TŁUSZCZÓW

Większość tłuszczów pochodzenia zwierzęcego charakteryzuje się dużą zawartością kwasów tłuszczowych nasyconych, bez których w rzeczywistości lepiej funkcjonujemy, jako że skutkiem ich długotrwałego spożywania są poważne choroby zwyrodnieniowe, szczególnie w obrębie układu krążenia.

Skały – charakterystyka

Skały osadowe pochodzenia chemicznego - powstają jako osady dawnych mórz w klimatach gorących i suchych - morza parowały, stawały się roztworami nasyconymi, z roztworów tych wytrącała się sól kamienna, potasowa, siarka.

Dyfuzja - definicja

Dyfuzja jest to samorzutne przenikanie cząsteczek jednej fazy układu w głąb fazy drugiej, spowodowane bezładnym ruchem cieplnym, a także większych cząstek zawieszonych w płynach.

Dyfuzja zachodzi w każdej temperaturze. Obserwujemy ją pomiędzy gazami, cieczami i ciałami stałymi.

Szybkość dyfuzji...

Komórka jako podstawowa jednostka funkcjonalna i strukturalna organizmów

Każdy żywy organizm, pomijając kontrowersyjne wirusy, składa się, z co najmniej jednej komórki. Różnorodność życia na Ziemi jest ogromna, jego istota jednak zawsze pozostaje taka sama. Jest nią komórka. Począwszy od prostych jednokomórkowych organizmów takich jak pierwotniaki, a na człowieku...

Farby

Farby graficzne i środki pomocnicze, Ogólna charakterystyka farb graficznych Farba graficzna (drukarska) należy oprócz papieru do podstawowych materia¬łów poligraficznych. Ma ona za zadanie wytworzenie na zadrukowywanym pod¬łożu trwałego obrazu przeniesionego z formy drukowej. Farba graficzna składa się z dwóch podstawowych składników, którymi są barwidła i środki wiążące, zwane również spoiwami. Tak więc farbą graficzną jest układ dyspersyjny bar¬widła ...

Płyny kosmetyczne - surowce i zastosowanie

Płyny i toniki są wyrobami kosmetycznymi stosowanymi do doraźnego oczyszczania skóry, dającymi uczucie świeżości po użyciu. Wiele z nich ma działanie nawilżające, a nawet natłuszczające i pobudza przemiany fizjologiczne w skórze właściwej. Płyny kosmetyczne ze względu na działanie dzieli się na: oczyszczające, pobudzające, odżywcze, chłodzące, po goleniu, do utrzymania higieny osobistej, specjalne. Skład płynów do pielęgnacji ciała jest bardzo różny, zależy ...

Chemia Kosmetyczna- cz.1 Tlenki

Temat: tlenki - tlenkami nazywamy związki chemiczne będące połączeniami tlenu z innymi pierwiastkami chemicznymi - tlenki można otrzymać przez utlenianie pierwiastków, rozkład soli i wodorotlenków. - Tlenki litowców (Na, K) i berylowców (Mg, Ca) reagują z wodą dając wodorotlenki a tlenki niemetali reagują z wodą dając kwasy tlenowe. Rozkład termiczny tlenków prowadzi powrotem do pierwiastka i tlenu. - Tlenki możemy podzieli na tlenki metali (czyli tlenki zasadowe) oraz ...

Podstawy ekologii

PODSTAWY EKOLOGII Ekologia – wzajemne stosunki Olkos = dom, miejsce życia logos = nauka Twórca: Ernest Haeckel (biolog niemiecki 1869) Definicja: Ekologia - biologia środowiskowa - ekonomika przyrody - nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody - całość i model stosunków między ... Biosfera jako środowisko życia - pojęcie - zakres przestrzenny – dolna troposfera, hydrosfera, litosfera, atmosfera - cechy szczególne - uwarunkowania trwałości Biosfera jako ...

Normy żywienia

Zatem w praktyce proporcje tłuszczów wielonienasyconych do jednonienasyconych i nasyconych powinny w przybliżeniu wynosić 1:1:1. Ilość kwasów tłuszczowych jednonienasyconych można zwiększyć kosztem kwasów nasyconych.

Spoiwa budowlane

Spoiwem mineralnym nazywamy wypalony i sproszkowany materiał, który po wymieszaniu z wodą dzięki reakcjom chemicznym wiąże i twardnieje. Ze względu na zachowanie się spoiw mineralnych w środowisku wodnym, w czasie się ich twardnienia, rozróżniamy spoiwa: hydrauliczne i powietrzne. Spoiwa hydrauliczne po zarobieniu wodą wiążą i twardnieją (uzyskując odpowiednie cechy wytrzymałościowe) zarówno na powietrzu, jaki i pod wodą. Do spoiw hydraulicznych zalicza się: wapno ...

Styropian - linia technologiczna

50 m3 dla gęstości 13 g/l · uzyskiwana gęstość granulatu od 9 g/l do 30 g/l · prędkość podawania surowca do komory ekspandowania regulowana płynnie falownikiem Zapotrzebowanie na media: · moc elektryczna zainstalowana : 24,8 kW · para nasycona sucha : 400 kg/h · sprężone powietrze : ok.

Ściąga z I semstru z materiałoznastwa dla kierunku dekorator wnętrz

Wz= Rc2/ Rc1, Rc1- wytrzymałość próbki na ściskanie nasyconej woda po ostatecznym zamrożeniu( po 25), Rc2- przed zamrażaniem 13.