Roztwór nasycony

Czytaj Dalej

WITAMINY - Witamina F - nienasycone kwasy tłuszczowe

- wspomaga utratę wagi.

- dostarczana do organizmu z tłuszczami w formie, która jest łatwo metabolizowana.

- pomaga utrzymać zdrową skórę i zdrowe włosy.

- zwalcza choroby serca.

- chroni tętnice przed odkładaniem się złogów cholesterolu.

- chroni naczynia krwionośne przed zakrzepami.

-...

NIEZBĘDNE NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZUWE (NNKT)

NNKT występują w olejach roślinnych, głównie w oleju kukurydzianym,słonecznikowym, sojowym oraz, co było pewnym zaskoczeniem dlaspecjalistów, także w tłuszczu ryb morskich. NNKT obniżają poziomcholesterolu i lipidów, mają więc działanie antymiażdżycowe.

Organizmnie potrafi syntetyzować niektórych...

Gęstość ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych

Stosunek łącznej masy próbki kruszywa i masy wody w pustych przestrzeniach dostępnych dla wody do objętości, jaką próbka zajmuje w wodzie, włączając zarówno wewnętrzne puste zamknięte przestrzenie, jak i puste przestrzenie dostępne dla wody, jeżeli one występują.

ROZTWÓR GLEBOWY

ROZTWÓR GLEBOWY, faza c ie k ła gleb —krążąca w glebie woda, w której są rozpuszczonesole różnych związków mineralnych lub organicznych;ilość ciaJ rozpuszczonych w wodziekrążącej w glebie oraz ich rodzaje są bardzoróżne i zmienne; zależą od rodzaju gleby i zawartychw niej składników, od ilości...

ROZTWÓR ŚRODKA OCHRONY

ROZTWÓR ŚRODKA OCHRONY — formaużytkowa otrzymana przez rozpuszczenie substancjiaktywnej w rozpuszczalniku; w roztworachużytkowych rozpuszczalnik i stężenie substancjiaktywnej są tak dobrane, że roztwory te mogąbyć stosowane bezpośrednio do opryskiwanialub aerozolowania; często sporządza się...

Roztwór glebowy

Krążąca w glebie woda, wktórej są rozpuszczone sole różnych związków miner. i org. stanowiących pokarm dla roślin. Zob. też woda glebowa.

RSM (roztwór saletrzano - mocznikowy)

Wysoko skoncentrowany nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowegoprzeznaczonego do przedsiewnego ipogłównego nawożenia roślin uprawnych itrwałych użytków zielonych. Stan wyjściowyosiąga się poprzez rozcieńczenie wodą.Wszystkie roztwory zawierają dodatek przeciwkorozyjnynieszkodliwy...

Zatężanie roztworów

Zatężanie roztworów jest procesem zmiany proporcji pomiędzyzawartością rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej na korzyśćzawartości substancji rozpuszczonej. Zatężanie roztworów można zrealizowaćprzez dodanie (rozpuszczenie) określonej substancji do roztworulub wydzielenie części rozpuszczalnika z...

Membranowe zatężanie roztworów

Membranowe zatężanie jest możliwe dzięki wykorzystaniu procesuodwróconej osmozy z użyciem specjalnych błon półprzepuszczalnychi wielkiego ciśnienia zapewniającego przenikanie cząsteczek wody przezraikropory tych błon. Odwrócona osmoza jest szczególnym przypadkiemultrafiltracji przez membrany...

HIPERTONICZNY ROZTWÓR

Inaczej roztwór hiperosmotyczny, roztwór otaczający komórkę, w którym stężenie związków osmotycznie czynnych, np. soli mineralnych, jest wyższe niż w jej wnętrzu. W sytuacji takiej woda zaczyna na zasadzie osmozy, wypływać przez selektywnie przepuszczalną błonę komórkową na zewnątrz komórki i w...

HIPOTONICZNY ROZTWÓR

Inaczej roztwór hipoosmotyczny, roztwór otaczający komórkę, w którym stężenie związków osmotycznie czynnych, np. soli mineralnych, jest niższe niż w jej wnętrzu. W wyniku umieszenia rośliny w takim roztworze woda zaczyna na zasadzie osmozy wnikać do wnętrza komórki i wypełniać wakuole, powodując...

IZOTONICZNY ROZTWÓR

Inaczej roztwór fizjologiczny lub izoosmotyczny, roztwór otaczający komórkę, o stężeniu substancji osmotycznie czynnych, np. soli mineralnych, identycznym ze stężeniem w jej wnętrzu, czyli o takim samym ciśnieniu osmotycznym. W sytuacji takiej nie dochodzi do przepływu wociy między komórką, a...

Opatrunki z opasek nasyconych żywicami poliuretanowymi

Obydwie wykonane są z włókna szklanego nasyconego żywicami poliuretanowymi.