Roztocze (kraina)

Roztocze (kraina)

Czytaj Dalej

KRAINA DZIECIŃSTWA W LITERATURZE

KRAINA DZIECIŃSTWA W LITERATURZE

 

W psychice ludzkiej zakodowane jest dążenie do prawdy, dobra i piękna. Często ten ideał jestnieosiągalny, możemy jedynie „dotykać” poszczególnych wartości ogólnoludzkich, takich jak :miłość, przyjaźń, miłosierdzie, honor, umiłowanie wolności.Czym zatem jest...

WIERSZE „USTĘPU” JAKO REPORTAŻ Z KRAINY DESPOTYZMU

„Droga do Rosji”

 Tereny puste, niezaludnione. Ukazana siła, ogrom przyrody. Kraj przykryty śniegiem, który często bywa niebezpieczny. Zbiorowisko wielu niedużych, takich samych chatek. Spotkani ludzie są potężni, zdrowi. Ich twarze są jednak bez wyrazu, w oczach nie widać żadnych uczuć. Ludzie Ci...

Charakterystyka geograficzna Wyżyny Lubelskiej i Roztocza

Położenie Roztocza na pograniczu Europy Zachodniej i Wschodniej oraz jego wzniesienie ponad otaczające obszary znajduje swe odbicie w cechach klimatu.

Królestwa i krainy zoogeograficzne

Współczesne rozmieszczenie zwierząt na Ziemi jest wynikiem ewolucji świata zwierząt oraz zmian klimatycznych notowanych w dziejach Ziemi i „wędrówki kontynentów". Miejscem życia zwierząt są dolne warstwy at­mosfery, powierzchnia i górna część litosfery oraz wody. W każdym z tych środowisk zwierzęta...

Podział kraju na krainy geograficzne

Podział Polski na krainy geograficzne jest następujący; Niż Polski Nizina Szczecińska Nizina Śląska Pobrzeże Koszalińskie Nizina Mazowiecka Pobrzeże Gdańskie z Żuławami Nizina Podlaska Nizina Staropruska Polesie Lubelskie Pojezierze Mazurska z pojezierzem Suwalskim Nizina Wielkopolska Pojezierze Pomorskie Pojezierze Wielkopolskie Wyżyny Polskie Kotliny ...

Azja - Krainy geograficzne

Morza

M. Karskie

M. Łaptiewów

M. Wschodniosybereyjskie

M. Czukockie

M. Ochockie

M. Żółte

M. Południowochińskie

M. Andamańskie

M. Arabskie

Przylądki i wyspy

Nowa Ziemia

Ziemia Północna

Przyl. Czeluskin

Przyl. Dieżniewa

Przyl. Arktyczny

Przyl. Kamau

W-y Nowosybirskie

W...

Krainy Polski

Roztocze 5.

Województwo Podlaskie - Podział województwa podlaskiego na krainy geograficzne

Na obszarze województwa podlaskiego ze względu na genezę form morfologicznych wyróżniono następujące regiony naturalne (wg J. Kondrackiego i A. Richlinga) :

Makroregion Pojezierze Litewskie

- mezoregion Pojezierze Zachodniosuwalskie

- mezoregion Pojezierze Wschodniosuwalskie

- mezoregion Równina...

Jak robaki i roztocza i grzyby wywołują choroby?

Są wśród nich nitkowce wywołujące słoniowatość; Trichinella wywołująca włośnicę, chorobę, którą można się zarazić, jedząc zakażoną wieprzowinę lub wołowinę; przywry Schistosoma wywołujące schistosomatozę; różne tasiemce i tęgoryjce oraz roztocza świerzbu wielkości główki od szpilki.

Roztocza (Acarina)

Najliczniejsze spośród pajęczaków są roztocza (Acarina). Duża liczba roztoczy żyje w glebie, część na rośli­nach, a pozostałe są pasożytami innych zwie­rząt.

KRAINA

Kraj, ojczyzna; dzielnicą, prowincja, ziemia stanowiąca pewną całość pod jakimś względem, okolice, strony.

Kraina Cieni zob. Elizjum. Kraina lenistwa zob. Kukania. Kraina mlekiem i miodem płynąca, kraj żyzny, błogosławiony, ziemia dobra i przestronna, obiecana Mojżeszowi przez Boga w Biblii, Ex...

Budapeszt i Środkowa Kraina Naddunajska

Węgry swoją powieszchnią nie przekraczają 100 tys.km2 a i tak ukształtowanie i różnorodność powieszchni i krajobrazów sprawia, że możemy ten kraj podzielić na sześć regionów. Każdy z nich charakteryzują inne cechy. Dużą rolę w podziale kraju pełnią rzeki Dunaj i Cisa. Węgry leżą na obszarze będącym pod wpływem klimatu kontynentalnego ciepłego. Statystycznie najzimniejszym miesiącem jest styczeń, gdy średnia temperatura powietrza wynosi -10C, a najcieplejszym ...

ROZTOCZA

ROZTOCZA, s a p ro flty — organizmy (przeważniedrobnoustroje) rozkładające martwą materięorganiczną, np.

Roztocze z rodzaju Scutacarus

Rodzina Scutacaridae. Są małych rozmiarów. Mają kształt owalny lub okrągły. Żyją w glebie, w drewnie i w mchu, a niektórzy przedstawiciele rodziny na różnych stawonogach (np. na mrówkach z rodzaju Formica i Lasiuś).

Roztocze z rodzaju Dermatophagoides

Rodzina Psoroptidae. Osiągają długość 0,2—2,9 mm. Żyją w gniazdach ptaków i ssaków, niektóre pasożytują na człowieku. U dzieci wywołują alergie skórne i chroniczną astmę oskrzelową.

KLESZCZE, roztocze

Przedstawiciele pajęczaków. Kleszcze są pasożytami zewnętrznymi kręgowców, krwiopijcami. Przenoszą groźne choroby, np. wirusowe zapalenie mózgu i borełiozę. Kleszcze to także określenie końcowych członów odnóży krocznych u skorupiaków oraz nogogtasz-czek u...

ROZTOCZE

Pasożytniczym roztoczem jest nużeniec, który wywołuje chorobę skóry - nużycę (ropiejące krosty) i świerz-bowiec żyjący w skórze człowieka (choroba zwana świerzbem). Rozkruszki (roztocza kurzu domowego) powodują stany alergiczne u wielu osób.

SAPROFITY, roztocza

Cudzożywne organizmy niezwierzęce, które odżywiają się martwą materią organiczną, rozkładając szczątki roślinne i zwierzęce. Do s. należą m.in. bakterie fermentacyjne i gnilne, grzyby tj. pleśniak, pędzlak, drożdże, grzyby, kapeluszowe. Z działalnością saprofi-tów związane są 2 ważne...