Rozpacz

Rozpacz

Czytaj Dalej

Późna dorosłość: zagrożenia - W obliczu śmierci: jeżeli nie integralność to rozpacz

O ile „integralność” określić można jako skłonność umysłu do doświadczania ładu, harmonii i sensu w odniesieniu do całego otaczającego świata, ludzi i własnego życia, tak przeszłego, jak i teraźniejszego, o tyle „rozpacz” wiąże się z niemożnością pogodzenia się z faktem, że na tym jednym, już przeżytym życiu kończy się cała własna egzystencja.

Fazy (stadiów) rozwoju - integralność (poczucie spełnienia) a rozpacz (wiek starczy)

W wyniku rozwiązań dokonanych w poprzednich stadiach może się cieszyć spełnieniem życia mając poczucie zadowolenia z siebie , albo rozpacz ogarnia tego, który uważa, że źle pokierował swoim życiem i że było ono nie zadowalające.

ROZPACZ

  ROZPACZ łc.