Rozdwojenie jaźni

Czytaj Dalej

Poezja awangardowa - Przyboś: rozdwojenie awangardy

Przyboś przyglądał się teoriom i praktykom poetyckim swego mistrza. Coraz więcej ich odsiebie oddalało. Nie ulegało wątpliwości, że to właśnie Przyboś stanie się wkrótce drugim (whierarchii może nawet pierwszym) autorytetem awangardy, twórcą  estetyki konkurencyjnejwobec koncepcji Peipera.

Rozłam...

Koncepcje jaźni

Jaźnie społeczne są to sposoby przewidywania samego siebie, identyfikacja własnej tożsamości.

Podgórecki wyróżnia 4 rodzaje jaźni:

1. Pierwiastkowa (osobisty, wewnętrzny pogląd na siebie samego)

2. Fasadowa – identyfikacja naszej tożsamości dla innych (to, co reklamujemy, prezentujemy dla innych)...

JAŹŃ

 

JAŹŃ odpowiedniki w innych językach: ang. selfi fr. ~ moiite (termin zaproponowa­ny przez E. Claparde'a jako tłumaczenie nm. Ichheit); nm. ~ Ichheit

Termin wprowadzony do polskiego sło­wnictwa filozoficznego i psychologiczne­go przez B. Trentowskiego, oznaczający pod­miot poznania w przeciwstawieniu do...

SUPEREGO (nadjaźń)

 

SUPEREGO (nadjaźń) (te. super = ponad + ego — ja) ang. superego; fr. sur-moi, surmoi; nm. ilber-Ich

W psychoanalizie — jedna z warstw psy­chiki ludzkiej (obok -^ ego i -> id), będąca instancją moralną ukształtowaną poprzez wzory i normy moralne przejęte w okresie dzieciństwa, głównie od rodziców...