Rożanka Wyżna

Rożanka Wyżna (lub Różanka Wyżna, ukr. Верхня Рожанка) – wieś na Ukrainie, w rejonie skolskim obwodu lwowskiego. Wieś liczy 1134 mieszkańców. Za II Rzeczypospolitej do 1934 samodzielna gmina jednostkowa, następnie należała do zbiorowej wiejskiej gminy Sławsko. Początkowo w powiecie skolskim, a od 1932 w powiecie stryjskim w woj. stanisławowskim. Po wojnie wieś weszła w struktury...

Czytaj Dalej

Różanka

Rhodeus sericeus amarus (Bloch), rodzina Cyprinidae — karpiowate. Osiąga tylko 50—60 mm, rzadko 80 mm długości. Samce w okresie godowym mają charakterystyczne czerwonofioletowe ubarwienie, a na głowie wysypkę perłową. Samicy w tym okresie rośnie pokładełko. Za jego pomocą składa jaja do jamy...

Parki Narodowe w Polsce - Biebrzański Park Narodowy

Utworzony 25 września 1993r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1993r. (Dz. U. Nr 86, poz. 399) do 1 stycznia 1999 r.w województwach: łomżyńskim, białostockim i suwalskim - obecnie województwie podlaskim.

Powierzchnia Parku wynosi 59223,00 ha.

W granicach Parku znalazł się...

Oddziaływania nieantagonistyczne

Stosunki nieantagonistyczne między populacjami polegają na tym, że żadna z nich nie ponosi strat w wyniku tego współżycia. Należą do nich: mutualizm, portokooperacja i komensalizm.

Mutualizm

Jest to ścisłe współżycie osobników dwóch gatunków, przynoszące korzyść każdemu z nich. To najdoskonalsza...

Stosunki antagonistycznne i nie antagonistyczne

Stosunki antagonistyczne - jedna populacja działa na niekorzyść drugiej.

a.) konkurencja

c.) pasożytnictwo

Stosunki nie antagonistyczne - przynajmniej jedna populacja odnosi korzyści, a druga ponosi straty.

a.) mutualizm

b.) protokooperacja

c.) komensalizm

Konkurencja - jest to...

Różanka, siekierka

Wygląd: mocno wygrzbiecone, bocznie spłaszczone ciało o krótkiej głowie z małym, końcowym otworem gębowym. Duże łuski, 34-38 wzdłuż boku ciała. Linia boczna przechodzi tylko przez 5-10 łusek. Płetwa grzbietowa z 12-13, odbytowa z 11-13 promieniami. Zęby gardłowe jednoszeregowe, 5-5. Samica podczas...

BYSTRZYCA KŁODZKA

Parafia i dekanat w archidiec.wrocławskiej (od 1945). W XI w. B. była osadą słow., którejok. 1250 kasztelan czes. Gaweł z Lemberku nadał prawa miejskie;1313 król Jan Luksemburski włączył B. w poczet miastkról. (otrzymała wówczas herb z czes. srebrnym lwem na czerwonympolu); od 1526 wraz z ziemiami czes. i...

FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - W POLSCE

Zainteresowanie rodów książęcych f.oraz dogodne okoliczności, związane z rozwojem miastpol. sprzyjały powstawaniu pierwszych fundacji franciszkańskichjuż w XIII w.

A. Do 1517 - Na tereny pol. przybyli f. z Czech; pierwszeklasztory założono we Wrocławiu (1236 lub 1234) i w Krakowie(1237); dzięki...

Rozarium, różanka, ogród różany

Ogród lub wyodrębniony fragment większego założenia ogrodowego, przeznaczony do uprawy, hodowli i ekspozycji róż, różnych gatunków i odmian; rozpowszechniony od kon. XIX w.

ekologia - bory Tucholski - opis parku

Park Narodowy "Bory Tucholskie" utworzono 1 lipca 1996 roku. Ochroną objęto powierzchnię 4 798 ha lasów, jezior, łąk i torfowisk. Park leży w północno-środkowej części kraju, w województwie pomorskim, powiat Chojnicki, w największym w Polsce kompleksie leśnym: Borach Tucholskich. Park Narodowy „ Bory Tucholskie ” jest ważnym uzupełnieniem sieci obszarów objętych najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce. Utworzenie w Borach Tucholskich parku narodowego ma na celu ...

Charakterystyka Zbiornika Czorsztyńskiego

Charakterystyka zaporowego Zbiornika Czorsztyńskiego na rzece Dunajec 1. Podstawowe dane zbiornika Jezioro Czorsztyńskie umiejscowione jest na rzece Dunajec, w Kotlinie Nowotarskiej pomiędzy Gorcami a Pieninami(49°26'44″N, 20°15'45″E). Jest to zbiornik zaporowy, który powstał poprzez zbudowanie zapory wodnej w Niedzicy między Pieninami Spiskimi a Właściwymi. Zapora ma wysokość 56 metrów, przez co umożliwia piętrzenie wód Dunajca do wysokości 534.5 m n.p.m, przy czym ...

Historia budowy zbiornika w Czorsztynie

2. Historia budowy Początki budowy Zbiornika sięgają 1964 roku, kiedy to Komitet Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podpisał uchwałę w sprawie gospodarki wodnej w dorzeczu Dunajca. Cztery lata później wstepny projekt ZZW Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne zostal zatwierdzony przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów. W 1969 rozpoczęto inwestycję a w roku następnym podzielono ją na zadania. Pierwszym z nich było zagospodarowanie otoczenia zbiornika i budpwa ...

W Gminie Narol

Spis treści: 3. WSTĘP 3.ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE 3.KLIMAT 4.GLEBY 4. SIEĆ WODNA 5. WALORY TURYSTYCZNE GMINY NAROL 10. BIBLIOGRAFIA WSTĘP W tej pracy przedstawię zarys geograficzny i turystyczny Gminy Narol. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE Gmina Narol położona jest w północno – wschodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie lubaczowskim. Obejmuje niewielkie fragmenty mezoregionów: Kotliny Sandomierskiej i Roztocza. Ukształtowanie powierzchni ...

Oferta turystyczna

OFERTA TURYSTYCZNA Sezon flisacki trwa od 1 kwietnia do 31 października. Pływamy codziennie z wyjątkiem święta Bożego Ciała i pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych. Spływ rozpoczyna się na przystani flisackiej w Sromowcach - Kątach, gdzie znajduje się parking, pawilon wystawowy Pienińskiego Parku Narodowego, punkt informacji turystycznej, kioski z pamiątkami, restauracja oraz kasy biletowe. Sprzedaż biletów odbywa się na bieżąco i nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.

Szczeżuja wielka

Anodonta cygnea (L.), rodzina Unionidae — skójkowate. Niekiedy osiąga wielkość 220 mm, jest więc naszym największym mięczakiem. Żyje w bagnistych wodach stojących prawie w całej Europie i na Syberii. Różne formy szczeżui powstają w zależności od środowiska, w którym te zwierzęta żyją. Do jamy...

Głowonogi (Cephalopoda)

Gromada kręgowców z typu mięczaków, obejmująca wyżnie morskie gatunki w iiczbie około 730, półcześnie dzieli się je na dwie podgromady: ziki i płaszczoobrosłe. Głowonogi pojawiły się w kambrze, spośród form kopalnych najbardziej znane są belemnity i amonity.

Głowonogi posiadają najwyższy...