ROYAL NAVY - brytyjska marynarka wojenna

Brytyjska marynarka wojenna w chwil i wybuchu 11 wojny świato­we j była najpotężniejszą siłą morską świata.

Royal Navy miała jednak wiele słabych stron: w 1918 r. utraciła zwierzchność nad lotnictwem morskim, które wróciło w jej skład dopiero w 1936 r., zbyt późno, aby nastąpiła pełna...

PORT - ROYAL

(wym. porruająl) Klasztor na płd.zach. od Paryża, zał. w 1204, od 1225 w posiadaniu cystersek. Gdy na pocz. XVII w. rozluźniła się dyscyplina klasztorna, przywróciła ją z całą energią młoda przełożona Jacqueline Arnauld, znana jako Matka Angelika od św. Magdaleny.

W 1625 zakonnice przeniosły się...

ARK ROYAL - okręt

Brytyjski lotniskowiec zwodowany w kwietniu 1937 r., rozpoczął służ­bę w 1939 r. Szybko zyskał miano „okrętu, którego Niemcy nie są w stanie zatopić". Przyczyną opty­mizmu Anglików były częste fał­szywe doniesienia niemieckiej prasy twierdzącej, że Ark Royal został za­topiony na skutek...

ROYAL OAK - okręt

Pancernik brytyjski typu Royal Sov-reign zwodowany 17 listopada 1914 r. w stoczni Devonport, rozpo­czął służbę w Royal Navy w maju 1916 r. W okresie międzywojen­nym nie był modernizowany. 14 października został storpedowa­ny w bazie Scapa Flow przez nie­miecki U-47 (dowódca Giinther Prien). Pierwsza...

RAF (Royal Air Force) - brytyjskie siły powietrzne

Brytyjskie siły powietrzne jako nieza­leżny rodzaj sił zbrojnych powstały 1kwietnia 1918 r. z połączenia Królew­skiego Korpusu Lotniczego (RoyalFlying Coips) i Lotniczej SłużbyKrólewskiej Marynarki Wojennej(Royal Navy Air Service). Najwyż­szym organem dowódczym była Ra­da Lotnictwa (Air Council)...

The ROYAL SOCIETY

(wym. ręjel sosajety) Najstarsze towarzystwo naukowe świata, zał. jako Towarzystwo Filozoficzne w 1645. Działalność, przerwaną przez wojnę domową, wznowiono za Restauracji.

Zatwierdził je Karol II jako The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge (ang., 'Królewskie Tow. Londyńskie dla...

CAFE ROYAL

(wym. kaferojal) Londyńska restauracja przy Regent Street, miejsce spotkań artystów w 1. ćwierci XX w., a później pracowników BBC (British Broadcasting Corporation, ang., 'bryt. RTV'), dziennikarzy itd.

ROYAL-LOUIS, pp. liniowej na służbie ang.

Utworzony w imieniu Ludwika XVII 1793 do obrony Tulonu, zbuntowanego przeciwko republikańskiej Francji. Osłaniał ewakuację tego portu i ostatni opuścił Tulon. Brał udział w ekspedycji Houda na Korsykę. Po przewiezieniu do Anglii, zamieniony na Hervilly’s Regiment, od nazwiska swego dow., franc...