Roosevelt

Czytaj Dalej

ROOSEVELT FRANKLIN DELANO (1882-1945) - polityk

Roosevelt pozytywnie ocenił Stalina po tym pierwszym spotka­niu, mówiąc w audycji radiowej po powrocie do Stanów Zjednoczo­nych: „Wydaje mi się, że przez nie­go [Stalina - B.