METODY WYZNACZANIA PRĘDKOŚCI ŚWIATŁA - Doświadczenie Römera

Po raz pierwszy prędkość światła wyznaczona została w roku 1676 przez duńskiego uczonego Olafa Rö-mera. Römer był astronomem. Pomyślny wynik jego prac tłumaczymy właśnie tym, że odległości między ciałami, dla których mierzył on prędkość światła, były bardzo duże. Były to bowiem...

ROMER

W Niemczech, Holandii i we Flandrii XVI-XVII w. - szklany kielich do wina o pękatej czaszy, ozdobiony na trzonie brodawkowo guzami nalepianymi na gorąco.

Romer

Kielich do wina reńskiego, ze szkła o różnychodcieniach zieleni, również ze szkła bezbarwnego,o czaszy kolistej lub jajowatej, z cylindrycznym,pustym w środku trzonem, ozdobionym brodawkamii guzami różnie uformowanymi oraz podniesionejstopie utworzonej ze spiralnie zwiniętej nici szklanej;wykształcił się...