Romantyczność

Czytaj Dalej

Romantyczność Adama Mickiewicza jako ballada programowa

Gdy w 1822 roku ukazał się pierwszy tom poezji Adama Mickiewicza, nikt się nie spodziewał, że oto właśnie w literaturze polskiej zmieniła się epoka. Tomik zawierał dedykacyjny wiersz Pierwiosnek, rozprawkę O poezji romantycznej i przede wszystkim Ballady i romanse, a więc miał charakter zapowiadający...

"Romantyczność" - streszczenie

W drugiej połowie czerwca 1822 r. ukazał się w Wilnie pierwszy tomik "Poezji" Adama Mickiewicza. Jego trzon główny stanowi cykl wierszy pt. "Ballady i romanse", owoc lat 1819 - 1821. Był to równocześnie pierwszy zbiór poezji romantycznej w Polsce. W otwierającej tom rozprawie "O poezji romantycznej" oraz...

„Romantyczność” Adama Mickiewicza

W drugiej połowie czerwca 1822 r. ukazał się w Wilnie pierwszy tomik „Poezji” Adama Mickiewicza. Jego trzon główny stanowi cykl wierszy pt. „Ballady i romanse”, owoc lat 1819 - 1821. Był to równocześnie pierwszy zbiór poezji romantycznej w Polsce. W otwierającej tom rozprawie „O poezji romantycznej” oraz w...

"Czucie i wiara" jako zasada romantycznego poznania. Ballada "Romantyczność" A. Mickiewicza manifestem poezji romantycznej

W 1822 roku ukazał się I tomik "Poezji" A. Mickiewicza. W tomie tym zamieścił poeta cykl pt. "Ballady i romanse", rozprawę pt. "O poezji romantycznej" oraz kilka wierszy lirycznych. Szczególnie "Ballady i romanse" zostały przyjęte entuzjastycznie, choć zawierały zupełnie nowe treści, nowatorska była...

Omówienie programu polskiego romantyzmu na podstawie ballady pt. "Romantyczność" i "Ody do młodości"

"Oda do młodości" odzwierciedla przemiany w literaturze. Jest wierszem programowym młodzieży - wyrósł z atmosfery środowiska filomatów. Z jednej strony utwór związany jest z oświeceniem (konieczność podporządkowania jednostki społeczeństwu; utylitaryzm, wiara w możliwość ulepszenia świata, ideały...

Ballada Romantyczność

Zdaje mi się, że widzę.. gdzie?

Przed oczyma duszy mojej.

 

Słuchaj, dzieweczko!

- Ona nie słucha-

To dzień biały! to miasteczko!

Przy tobie nie ma żywego dalcha.

Co tam wkoło siebie chwytasz?

Kogo wołasz; z kim się witasz?

- Ona,nie słucha.

 

To jak martwa opoka

Nie zwróci w stronę...