Romański

Czytaj Dalej

Styl romański skąd się wziął i czym jest?

Styl Romański –skąd się wziął i czym jest ... Romańska sztuka, styl w sztukach plastycznych rozwijający się w XI - XII w. (w Europie dzięki wyprawom krzyżowym zaznaczył też są obecność na Bliskim Wschodzie) jako pierwszy powszechny kierunek sztuki średniowiecznej. Miał charakter głównie kościelny, a jego dokonania wiązały się przede wszystkim z działalnością zakonów, zwłaszcza benedyktynów i cystersów. Sztuka romańska nawiązywała do sztuki ...

Sztuka romańska

W XI i XII wieku Europa, której kultura pozostawała pod silnym wpływem religii chrześcijańskiej, stała się kolebką nowego stylu w sztuce, który nazwano romańskim. Powstawały zapierające dech w piersiach kościoły, przepiękne rzeźby, zachwycające freski oraz bogato zdobione rękopisy.W wieku XI...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - ARCHITEKTURA ROMAŃSKA

 

Powiększenie potencjału gospodarczego krajów Europy zachodniej, które zaważyło pośrednio na przemianach kulturalnych omawianych krajów, odbiło się w sposób bezpośredni na ich budownictwie. Umożliwiło ono podjęcie na przełomie X i XI w. wielkich inwestycji budowlanych których zachowanym śladem do dni...

Średniowieczna architektura sakralna - Romańskie budowle

Po wcześniejszych najazdach Wikingów oraz Madziarów, w XI wieku w Ezapanował pokój. Pokój przyniósłdobrobyt, a ten zawsze sprzyjał rozsztuk pięknych. W średniowieczu triumfciła architektura kościelna.Mecenasami sztuki były w wiekacnich bogate klasztory, których jak się sznajdowało się w Europie ponad...

Romańska sztuka, romańszczyzna

Styl w sztukachpiast, rozwijający się w XI-XIII w. w podporządkowanejrzym. Kościołowi Europie, a dzięki wyprawomkrzyżowym sięgający na Bliski Wschód poSyrię i Palestynę; wpływy sz.r. doszły także przezRuś Halicką aż po Księstwo Włodzimiersko-Suzdalskie.

Termin "styl romański" został po raz...

Sztuka romańska w średniowieczu

 

Zabytki romańszczyzny we Włoszech:

Katedra w Pizie (XI- XII w.)- znalazła liczne naśladownictwa we Włoszech i Dalmacji.

We Francji przetrwało niewiele zabytków do naszych czasów:

kościół Św. Filberta w Tournus (jeden z najstarszych)

kościół Św. Magdaleny w...