Rokosz Lubomirskiego

Rokosz Lubomirskiego

Rokosz Lubomirskiego – konfederacja wojskowa zawiązana w roku 1665 przeciw Janowi II Kazimierzowi przez hetmana polnego koronnego Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. Narastający od 1661 roku spór opozycji przeciwnej wzmocnieniu władzy królewskiej ze stronnictwem dworskim Jana Kazimierza doprowadził do oskarżenia przywódcy opozycji Jerzego Lubomirskiego o związki z obcymi państwami i podżeganie...

Czytaj Dalej

LUBOMIRSKIEGO ROKOSZ 1665-1667

Zwolennicy Lubomirskiego zawiązali rokosz, w latach 1665-1668 zrywali sejmy, paraliżując działal­ność ustawodawczą. Rokosz Lubomirskiego na długo przekreślił możliwość reformy ustroju Rzeczpospolitej.

Rokosz Lubomirskiego

Lubomirski nie uznał wyroku i wzniecił rokosz. Rokosz Lubomirskiego na wiele lat pogrzebał ideę naprawy ustroju państwa.

ROKOSZ

W dziejach Polski głównymi rokoszami były: rokosz Mikołaja Zebrzydowskiego z 1606-09 i rokosz Jerzego Sebastiana Lubomirskiego 1665-66, które osłabiły władzę królewską i przekreśliły perspektywę reform.

Rokosz

Z tego powodu rokosz stał się określeniem buntu przeciwko królowi.

Rokosz Zebrzydowskiego

  Rokosz Zebrzydowskiego zwany też rokoszem sandomierskim, od miasta stanowiącego centrum ruchu, trwał prawie trzy lata (1606 -1609). Zwycięstwo króla było pozorne, bowiem rokosz na długo uczynił niewykonalnymi wszelkie próby wzmocnienia władzy monarszej w Polsce.

Rokosz lwowski — wojna kokosza

 

Wybór i koronacja „króla młodszego” za życia ojca wywołały wśród szlachty głosy krytyki w stosunku do tronu. Zebrane pod Lwowem w 1537 r. pospolite ruszenie wystąpiło przeciwko niezgodnym z prawem działaniom monarchy.

Królowej Bonie zarzucano ponadto, że sięga po władzę i dopuszcza do nadużyć...

BEARNEŃSKI ROKOSZ PIERWSZY 1621--1622.

Książę Henryk i jego brat Beniamin, książę Rohan i Soubise (1583--1642), wzniecili następny rokosz hugenotów przeciw rządowi francuskiemu. Trzeci rokosz bearneński 1627-1629.

ZEBRZYDOWSKIEGO ROKOSZ 1606-1607

Rokoszanie pustoszyli kraj. W bitwie pod Guzowem 6 lipca 1607 wojska królewskie rozgromiły siły rokoszan. Na sejmie w 1609 uczestnikom rokoszu przy­znano amnestię.