RÓG

Kostny i rogowy wyrostek okolicy czoła a. nosa u ssaków z rodziny pustorożców i nosorożców, występujący zazw. parzyście; jeden z najdawniejszych surowców do wytwarzania narzędzi, broni i ozdób; (w l.mn.) u ślimaka: długie wyrostki zakończone narządem wzroku; waltornia, dęty instrument muz., trzykrotnie...

Róg

Róg, mocna broń zaczepna i obronna niektórych gatunków zwierząt, uchodząca u ludów starożytnych za symbol najwyższej siły, mocy i pewności zwycięstwa (por. 1 Kri 22,11). Mężczyźni na znak swej siły i zdolności do obrony często nosili rogi jako ozdobę głowy. Aleksander Wielki, Seleukos I, Nikanor...

Róg

W związku z jego znaczeniem w świecie zwierzęcym symbol siły i mocy, również w sensie duchowym. Dlatego też Dionizosa, jak również Aleksandra Wielkiego często przedstawiano z rogami; w tym kontekście trzeba też wspomnieć obdarzonego rogami Mojżesza (jakkolwiek jego wizerunki opierają się zapewne na...

Rogi mniejsze

Rogi mniejsze (cornua minora) są to dwie małe, stożkowate wyniosłości chrzęstne, skierowane ku górze i nieco ku tyłowi; swymi podstawami odchodzą one od miejsca połączenia trzonu i rogów większych. W stanie chrzęstnym pozostają zwykle do wieku średniego, po czym dopiero kostnieją. Do rogów...

ROGI

ROGI — występujące u przeżuwaczy wyrostkikostne kości czołowych czaszki, okryte puszkamirogowymi wytworzonymi przez powłokę skórną.Rogowa okrywa rogów rośnie przez całe życie;występują na niej, zwłaszcza u bydła, charakterystycznepierścienie; u krów liczba ich odpowiadaliczbie przebytych ciąż i...

Rogi większe

Rogi większe (comua majora) są to cienkie, bocznie spłaszczone listewki kostne, dłuższe od trzonu; biegną one z końców bocznych trzonu ku tyłowi i nieco ku górze; na swych końcach są one guzkowato zgrubiałe. Przyczepiają się do nich mięśnie: gnykowo--językowy, zwieracz środkowy gardła i...

Róg

Instrument muz. dęty, ustnikowy; korpus stopnioworozszerza się od ustnika do wylotu; znany odstarożytności, wykonywany z rogu, drewna, metalu.

Odmiany: rolifant - robiony z kości słoniowej, zazwyczajz bogatą dekoracją, znany od średniowiecza;r. myśliwski, sygnałowy - spotykany w rozmaitychrodzajach i...

ROGOW ALEKSANDR IWANOWICZ

ROGOW ALEKSANDR IWANOWICZ, ur. 30 III 1935 w Leningradzie, ros. historyk i slawista. Ukończył studia na Uniw. Mosk. 1957, pod kier. M.N. Tichomirowa pracował nad Kroniką Stryjkowskiego. Pracownik Instytutu Słowianoznawstwa AN ZSRR w Moskwie i wykładowca Uniw. Mosk., ogłosił szereg prac z zakresu...

ZŁOTY RÓG, tygodnik lit., artyst. i społ.

ZŁOTY RÓG, tygodnik lit., artyst. i społ., wyd. w Warszawie 1911-14 pod red. W. Zielińskiego, potem F. Kwaśniewskiego; działem lit. kierował E. Czekalski, potem W. Grabiński. Wbrew młodopol. tytułowi, pismo było eklektycznym magazynem ilustr. z bogatym serwisem informacyjnym. Obok nowel i powieści W...

Róg obfitości

Motyw dekor. w formie rogu napełnionegowysypującymi się kwiatami, owocami, niekiedy- jako atrybut bogactwa - także klejnotami.Występował pojedynczo; często w układzie antytetycznymzdobiąc płaskorzeźbione płyciny, panneaux, supraporty,tkaniny, itp.; typowy dla renesansu, barokui klasycyzmu.

Szakłak pospolity = szakłak ciernisty = jeleni róg

Ciernisty, gęsto ugałęziony krzew, pospolicie występujący w naszych lasach izaroślach, dorastający do 3—8 m wysokości. Liście ma naprzeciwległe, kształtueliptycznego o brzegu drobno ząbkowanym. Kwiaty małe, zielonkawe, zebrane są wpęczki. Owocem jest pestkowiec o 4 pestkach, wielkości grochu...

Płaskla (Łosie rogi)

Rodzaj Platycerium obejmuje 17 gatunków, których ojczyzna rozciąga się od południowych Chin przez Malakkę do Australii. Występuje też w wilgotnych lasach Ameryki Środkowej i Południowej.Wszystkie Płaskle są epifitami przypominającymi ogromne gniazda zawieszone wysoko na drzewach dżungli. Wyrastają w...

Rogów k. Koluszek

Wieś gminna przy linii kol. Skierniewice -Koluszki, 10 km na pn.-wsch. od Brzezin. Znany od 1394. W 1906 oddział bojowy PPS zdobył ponad 300 tys. rubli z rosyj­skiego wagonu pocztowego. 1 km na pn.-wsch. od stacji kolejowej Leśny Zakład Doświadczalny SGGW i Cen­trum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej...