Robin Williams

Robin Williams

Czytaj Dalej

ROBIN HOOD

Mały Janek', główny jego kompan, potężny osiłek, który w pierwszym spotkaniu z Robinem Jeszcze jako John Little, sprawił mu porządne lanie; potem Robin jako ojciec chrzestny przemianował go.

BRIDGMAN PERCY WILLIAMS

Bausola, L'epistemologiastrumentalistica e l'operazionalismo di Percy Williams B.

COLLJJSGWOOD ROBIN GEORGE

Johnston, The Formative Years of Robin George C, Hg 1968; L. The Philosophy of Robin George C, Bloomington 1969; L. A Study in the Philosophy of Mind, Tor 1970; Critical Essays on the Philosophy of Robin George C„ Lo 1972; A.

Tennessee Williams - A Streetcar Named Desire

Tennessee Williams * one of those playwrights who exploited his personal experience and feelings in his dramas * proper name: Thomas Lanier Williams III - friends in college called him Tennessee because of his Southern accent and father?

Elgar, Delius i Vaughan Williams

Ralph Vaughan Williams (1872—1958) był równie bliski impresjonizmowi ifolklo-ryzmowi.