Robin Welsh

Czytaj Dalej

WELSH DAVID J.

WELSH DAVID J., ur. 15 IX 1920 w Londynie, ang. tłumacz i historyk literatury polskiej. W1950-52 pracownik Ambasady Bryt. w Warszawie, studiował nast. filologię pol. w Londynie (doktorat 1967); prof. uniw. Michigan w Ann Arbor, gdzie objął katedrę polonistyczną. Autor studiów monogr. o Kochanowskim...

ROBIN HOOD

Mały Janek', główny jego kompan, potężny osiłek, który w pierwszym spotkaniu z Robinem Jeszcze jako John Little, sprawił mu porządne lanie; potem Robin jako ojciec chrzestny przemianował go.

COLLJJSGWOOD ROBIN GEORGE

Johnston, The Formative Years of Robin George C, Hg 1968; L. The Philosophy of Robin George C, Bloomington 1969; L. A Study in the Philosophy of Mind, Tor 1970; Critical Essays on the Philosophy of Robin George C„ Lo 1972; A.