Robin Hull

Czytaj Dalej

HULL CORDELL (1871-1955) - polityk

Amerykański prawnik, senator od 1930 r., w 1933 r. objął urząd sekre­tarza stanu (ministra spraw zagra­nicznych). Przede wszystkim starał się utrzymywać dobre stosunki z państwami Ameryki Południowej (Good Neighbour Policy) i nie dostrzegał oznak narastającego kryzysu na Dalekim Wschodzie. W 1941 r...

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Clark L. Hull

*Lata 30 – 70 XX w – zdominowane przez wielkie teorie uczenia się (Hulla)

* Neohulliści:

- A. Amsel

- F. Logan

- N. Miller

- O.H. Mowrer

- K. Spence

- A. Wagner

* Hull chciał stworzyć systematyczną teori warunkowania klasycznego i instrumentalnego dla wyjaśnienia zach ludzi i zwierząt

* Teoria: E =...

ROBIN HOOD

Mały Janek', główny jego kompan, potężny osiłek, który w pierwszym spotkaniu z Robinem Jeszcze jako John Little, sprawił mu porządne lanie; potem Robin jako ojciec chrzestny przemianował go.

COLLJJSGWOOD ROBIN GEORGE

Johnston, The Formative Years of Robin George C, Hg 1968; L. The Philosophy of Robin George C, Bloomington 1969; L. A Study in the Philosophy of Mind, Tor 1970; Critical Essays on the Philosophy of Robin George C„ Lo 1972; A.

GATINEAU - HULL

Diecezja w Kanadzie eryg. 1 III 1982w miejsce diec. Hull powstałej 27 IV 1963 z części t e r y t o r i umarchidiec. Ottawa, której została sufraganią; zajmuje 6015km2 i liczy 216 000 mieszk., w tym 194 000 katolików, 62 parafie,65 księży diec. i 73 zak., 102 zakonników i 368 sióstr.

 

AAS 56(1964) 323-325:...