Robin Fraser

Czytaj Dalej

ROBIN HOOD

Mały Janek', główny jego kompan, potężny osiłek, który w pierwszym spotkaniu z Robinem Jeszcze jako John Little, sprawił mu porządne lanie; potem Robin jako ojciec chrzestny przemianował go.

COLLJJSGWOOD ROBIN GEORGE

Johnston, The Formative Years of Robin George C, Hg 1968; L. The Philosophy of Robin George C, Bloomington 1969; L. A Study in the Philosophy of Mind, Tor 1970; Critical Essays on the Philosophy of Robin George C„ Lo 1972; A.

FRASER Alexander Mackenzie (1756 - 1809), gen. ang.

Od 1778 w służbie wojsk., 1794-1796 walczył w Holandii. 1802 gen. bryg., brał udział w odwrocie gen. Moore’a do La Coruni i dowodził dyw. Uczestniczył w ekspedycji na wyspę Walcheren, gdzie zm. na febrę.