Robin Finck

Robin Finck

Czytaj Dalej

ROBIN HOOD

Mały Janek', główny jego kompan, potężny osiłek, który w pierwszym spotkaniu z Robinem Jeszcze jako John Little, sprawił mu porządne lanie; potem Robin jako ojciec chrzestny przemianował go.

COLLJJSGWOOD ROBIN GEORGE

Johnston, The Formative Years of Robin George C, Hg 1968; L. The Philosophy of Robin George C, Bloomington 1969; L. A Study in the Philosophy of Mind, Tor 1970; Critical Essays on the Philosophy of Robin George C„ Lo 1972; A.

FINCK HEINRICH

ur. 1444 lub 1445 prawdopodobniew Bamberdze, zm. 9 VI 1527 w Wiedniu, kompozytorniem. związany z Polską.

Od ok. 1452 przebywał w Krakowiejako śpiewak kapeli król.; 1482 immatrykulowałsię na uniw. w Lipsku; nast. mieszkał w Krakowie, a ok.1491-93 udał się na Węgry i do Niemiec; najpóźniej od1498...

FINCK, Fink HENDRIK OFMCap

Imię zak. Feliks,ur. 11 I 1868 w Antwerpii, zm. 30 III 1932 w Maryabadzie(Pakistan), misjonarz, historyk.

Do zakonu wstąpił 1886 w Enghien; podczas studiów teol.w seminarium zak. udał się 1889 na misje w Pendżabie (Pakistan),gdzie 1891 przyjął święcenia kapł.; rozwinął działalnośćspoł. na rzecz...