Robin Duck

Czytaj Dalej

DUKW 353, GMC („Duck") - pojazd amfibijny

Amerykański pojazd amfibijny za ­projektowany na wiosnę 1942 r. przez Komitet Badawczy Narodu-wej Obrony (NDRC) przy współpra­cy firm specjalizujących się w mor -skich konstrukcjach: Sparkman, Stephens Inc. oraz Yellow Truck. Prototyp nazwany AFKWX 353 wy ­padł doskonale w czasie prób i armia zamówiła...

Duck with Orange Sauce

What do you need...

1 carrot

1 onion

4 tablespoons oil

1 duck

3 oranges

˝ teaspoon salt

ź teaspoon white pepper

150 ml stock

2 teaspoons corn flour

How to prepare...

Slice the carrot; peel and quarter the onion. Heat the oil in a roasting tin. Add the carrots and onions and place the duck on...

"Duck & Alien"

Sonya put a letter on the table and left the room . She took a glass of cold, refreshing mineral water and sat down on the bed . " It is the worst thing which could happend to me " she thought. After a few minutes she came back to the living room and read the letter again . She hoped that maybe it was only a stupid...

DONALD DUCK

(wym. ...dak), Kaczor Donald, postać z filmów rysunkowych Walta Disneya, 1901-66, ustępująca w popularności światowej tylko Myszce Miki, zob. Mysz; ang. duck 'kaczka'.

ROBIN HOOD

Mały Janek', główny jego kompan, potężny osiłek, który w pierwszym spotkaniu z Robinem Jeszcze jako John Little, sprawił mu porządne lanie; potem Robin jako ojciec chrzestny przemianował go.

COLLJJSGWOOD ROBIN GEORGE

Johnston, The Formative Years of Robin George C, Hg 1968; L. The Philosophy of Robin George C, Bloomington 1969; L. A Study in the Philosophy of Mind, Tor 1970; Critical Essays on the Philosophy of Robin George C„ Lo 1972; A.