Robin Cooke

Czytaj Dalej

Morris Llewelyn Cooke

Morris Llewelyn Cooke, urodzony w 1872 r. w Pensylwanii, ukończył Uniwersytet w Lehigh zdobywając techniczne wykształcenie. Następnie, rozpoczął współpracę z czasopismami: "Philadelfhia Press", "Evening Telegram" i "Denver News". Wątek pracy Cooke'a, jako dziennikarza, okazał się być epizodyczny...

ROBIN HOOD

Mały Janek', główny jego kompan, potężny osiłek, który w pierwszym spotkaniu z Robinem Jeszcze jako John Little, sprawił mu porządne lanie; potem Robin jako ojciec chrzestny przemianował go.

COLLJJSGWOOD ROBIN GEORGE

Johnston, The Formative Years of Robin George C, Hg 1968; L. The Philosophy of Robin George C, Bloomington 1969; L. A Study in the Philosophy of Mind, Tor 1970; Critical Essays on the Philosophy of Robin George C„ Lo 1972; A.