Robin Christian Andersen

Czytaj Dalej

Biografie fizyków - Oersted Hans Christian

(1777-1851), Fizyk i lekarz duński, profesor uniwersytetu w Kopenhadze od 1806. Prowadził pionierskie prace nad zjawiskami elektrycznymi i magnetycznymi, stwierdził (1813) tożsamość sił elektrycznych i chemicznych, odkrył (1820) powstawanie pola magnetycznego przy przepływie prądu elektrycznego. Wynalazł...

FRIESE, Fryze, CHRISTIAN GOTTLIEB

FRIESE, Fryze, CHRISTIAN GOTTLIEB, ur.

ROBIN HOOD

Mały Janek', główny jego kompan, potężny osiłek, który w pierwszym spotkaniu z Robinem Jeszcze jako John Little, sprawił mu porządne lanie; potem Robin jako ojciec chrzestny przemianował go.

von TAUCHNITZ Christian Bernard

1816-95, Wydawca nm., który założył wydawnictwo w Lipsku w 1837, a w 1841 zaczął edycję powieści autorów ang. i amer. w oryginale angielskim do sprzedaży na kontynencie europ., a następnie zbiór ang. przekładów autorów nm.

Książki ang. były sprzedawane taniej niż w Brytanii i USA, ale wydawca, mimo...

ANDERSEN HANS CHRISTIAN

Nisbet Bain, Hans Christian A. Rubov Hans Christian A. Bredsdorff, Hans Christian A. Nielsen, Hans Christian A. Murawiew, Andersen, Mwa 1961; Z.

ANIMA NATL RALI TER CHRISTIANA

Bickel, Flunt non nascuntur Christiani, w: Piscicull, Mr 1939, 54-61; G. Brox, Anima naturaliter non Christiana.

AUGUSTI JOHANN CHRISTIAN WILHELM

ur. 27 X 1772 w Eschenberge, zm. 28 IV 1841 w Koblencji, Niem. teolog ewang. i archeolog. Studiował na uniw. w Jenie, gdzie 1800 został prof, języków wsch.; 1812 podjął wykłady z teologii we Wrocławiu, 1819 na uniw. w Bonn, którego dwukrotnie był rektorem; 1835 został radcą konsyst. w Koblencji; wraz z W...

BAUR FERDINAND CHRISTIAN

Frädrich, Ferdinand Christian B. Schneider, Ferdinand Christian B. Ferdinand Christian B. Friedrich, Ferdinand Christian B. Senft, Ferdinand Christian B.

BODELSCHWINGH FRIEDRICH CHRISTIAN CARL von

ur.6 III 1831 wTecklenburgu k. Osnabrück, zm. 2 IV 1910 w Bethel(Westfalia), Pastor, kaznodzieja i działacz społeczny.

Studia teol. odbywał 1854-58 na uniw. w Bazylei, Erlangeni Berlinie; 1858-63 pracował jako duszpasterz w Paryżu; 1866został pastorem w Dellwig k. Dortmundu; 1872 objął kierownictwozakładu...

BUNSEN CHRISTIAN KARL JOSIAS

Owen, Christian B.

CHRISTIAN CATHOLIC CHURCH, Christian Catholic Apostolic Church

Protest, wspólnota rei., którą zorganizował w Chicago 1896 szkoc. pastor kongregacjonalistów John Alexander Dowie (1847-1907).Wspólnota stanowiła kontynuację zał. 1878 przez Dowiego w Melbourne stowarzyszenia International Divine Healing, którego celem było leczenie wiarą różnych chorób; 1900 Dowie wykupił...

CHRISTIAN ENDEAVOUR, Young People's Society of Christian Endeavour

jest Christian Tirre, rezydujący w Columbus (Ohio).

CHRISTIAN SCIENCE, First Church of Christ Scientist, scjentyści

Way of Life with a Christian Scientist's Life, EC 1962; H.

CHRISTIAN SOCIAL COUNCIL

(Conference on Christian Politics, Economics and Citizeship — CCPEC), w której, pod przewodnictwem anglik, bpa Manchesteru W. Keeble, CCPEC, an Account of the Conference on Christian Politics, Lo 1924; J.

CHRYSTIAN ze STAVELOT, Christian Gramatyk, Druthmar OSB

zm. po 880, Biblista. Działał w Korbei, a później w Stavelot i w Malmédy, gdzie też wykładał Pismo św. ; w Expositio in Matthaeum (ok. 865; PL 106, 1259-1520) łączył egzegezę alegor. z interpretacją literalną (-» egzegeza biblijna); przyjmował symboliczną obecność Chrystusa w eucharystii.

 

H...

CHRZEŚCIJAŃSKA KONFERENCJA POKOJOWA, Christian Peace Conference (CPC)

oraz z marksistami (-» dialog III, V); organ oficjalny stanowi wydawany od 1965 kwartalnik „Christian Peace Conference" (w wersji niem.

COLLJJSGWOOD ROBIN GEORGE

Johnston, The Formative Years of Robin George C, Hg 1968; L. The Philosophy of Robin George C, Bloomington 1969; L. A Study in the Philosophy of Mind, Tor 1970; Critical Essays on the Philosophy of Robin George C„ Lo 1972; A.

CRUSIUS CHRISTIAN AUGUST

Seitz, Die Willensfreiheit in der Philosophie des Christian August C, Wü 1899; M. Hcimsoeth, Metaphysik und Kritik bei Christian August C, w: Studien zur Philosophie Immanuel Kants, Kö 1956, 125-188; E.

DAVID CHRISTIAN

Bechler, Christian D.

DISCIPLES of CHRIST, Christians, Christian Churches, Churches of Christ

Campbella 1809 Christian Association of Washington, dla której ułożył on Declaration and Address, podkreślającą konieczność całkowitego oparcia się na Biblii oraz większą troskę o wolność i jedność Kościoła; zasady te podpisał też A. Lewis, American Christian Missionary Society and the D.