Robert Baden-Powell

Robert Baden-Powell

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, Lord Baden-Powell (wym. /ˈbeɪdən ˈpoʊ.əl/), znany również jako B-P (ur. 22 lutego 1857 w Londynie, Wielka Brytania, zm. 8 stycznia 1941 w Nyeri w Kenii) – brytyjski wojskowy, generał porucznik, pisarz, twórca i założyciel skautingu. Po ukończeniu edukacji w Charterhouse School, Baden-Powell służył w armii brytyjskiej od 1876 do 1910 w Indiach i Afryce. W...

Czytaj Dalej

ROZWÓJ NAUKI, TECHNIKI I KULTURY W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU I NA POCZĄTKU XX WIEKU

- W podobnym czasie Niemiecki lekarz Robert Koch wykrył bakterie gruźlicy, Karol Elberth - zarazki tyfusu, zaś Polak Kazimierz Funk - pierwszą witaminę.

HARCERSTWO - PROGRAM

Celem h. jest samowychowanie, realizowanew systemie zastępowym; kilka zastępów tworzy drużynęprowadzoną przez drużynowego - instruktora; formami pracysą zbiórki, gawędy, wycieczki, ćwiczenia polowe, obozownictwoi zdobywanie stopni harcerskich. Terminologię skautowąspolszczyli E. Piasecki i M. Schreiber w...

Recenzja książki o wychowaniu

Książkę, którą wybrałem o wychowaniu, nosi tytuł: O Prawie Harcerskim Przy Ognisku”, autorem tej wspaniałej ksiązki jest Wojciech Hauser, która została wydana w Warszawie w 1998r przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR). Książka została wydana, jak już wcześniej wspomniałem w 1998r, było to wtedy 80-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, dla tych, co służbę uznali za życiowy drogowskaz. Głównym powodem, mojej pracy na temat tej książki jest to,

Agresja wśród młodzieży

SPIS TREŚCI: 1. AGRESJA WŚRÓD MŁODZIEŻY 2. PRZYCZYNY AGRESJI 3. AGRESJA, DOMINACJA, POPULARNOŚĆ, PRZYWÓDZTO 4. PRZEMOC W SZKOLE I W RODZINIE 5. TELEFONY ZAUFANIA 6. BIBLIOGRAFIA AGRESJA WŚRÓD MŁODZIEŻY Młodzi ludzie często bywają agresywni, przy czym u młodszej młodzieży agresja przybiera formy bądź bójek, bądź ubliżania słownego. Blurton Jones (1967) wprowadził rozróżnienie między zachowaniami zdefiniowanymi jako agresja fizyczna, w czasie których ...