Ried (Bawaria)

Ried (Bawaria)

Ried – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Szwabia, w regionie Augsburg, w powiecie Aichach-Friedberg. Leży około 20 km na południe od Aichach. Wójtem gminy jest Anton Drexl z CSU, rada gminy składa się z 14 osób. W gminie znajduje się przedszkole oraz szkoła podstawowa (10 nauczycieli i 167...

Czytaj Dalej

Hitleryzm w Niemczech

Co to jest HITLERYZM (nazizm)?

Otóż jest to narodowy socjalizm, oficjalna ideologia NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, w skrócie Nazionalsozialisten). Jedna z odmian faszyzmu.

Twórcą nazizmu był A. Hitler. Podstawy nazizmu w sensie doktrynalnym stworzył A. Rosenberg, natomiast jego...

Hitler i nazizm

Obiecując odbudowę potęgi państwa, naziści wprowadzili w Niemczech dyktatorskie rządy silnej ręki. Bezkompromisowa i agresywna polityka Hitlera przyniosła mu wiele sukcesów, ostatecznie jednak doprowadziła do ogólnoświatowej wojny.

Po przegraniu I Wojny Światowej, Niemcy zmuszone zostały przez...

ABENSBERG, m. w Bawarii, nad rz. Abens, dopływem Dunaju

Gdzie 20 IV 1809 doszło do zwycięskiej dla Francuzów bitwy z Austriakami. Kampania 1809 rozpoczęła się od inwazji armii austr. na Bawarię. WA przez pierwsze dni była rozrzucona kilku korpusami na znacznym terenie.

Napoleon, przybywszy z Paiyża, zdołał skupić ją w okolicach A. i Teugen...

ELCHINGEN, m. w Bawarii, na lewym brzegu Dunaju

Gdzie 14 X 1805 marsz. Ney pobił Austriaków. Po przerzuceniu WA znad kanału La Manche, Holandii i Hanoweru do Bawarii Napoleon zorientował się, że austr. armia Macka nie będzie próbowała wycofać się z Ulm na wsch. prawym brzegiem Dunaju. Mogła jednak jeszcze ratować się odwrotem lewym brzegiem...

HOHENLINDEN, m. w Bawarii, 30 km na wsch. od Monachium

Gdzie 3 XII 1800 gen. Moreau na czele Armii Renu odniósł świetne zwycięstwo nad austr. armią arcyks. Jana. Po zwycięstwie Bonapartego pod Marengo, rozpoczęły się rokowania pokojowe w Luneville, które jednak rychło zerwano.

W XI 1800 austr. armia arcyks. Jana podjęła ofensywę w Bawarii. Jej celem...

NAPOLEON BONAPARTE (15 VIII 1769 - 5 V 1821), cesarz Francuzów 1804 - 1814 i 1815

Ur. w Ajaccio na Korsyce, syn niezamożnego kors. szlachcica, prawnika Carla Buonaparte, i Letycji z domu Ramolino. Dzięki protekcji gub. Korsyki Marbeufa mógł kształcić się we franc. szkołach wojsk. 1779 podjął naukę w Brienne, 1784 przeniesiony do paryskiej szkoły wojsk., którą ukończył 1786 w...

ULM, m. w Bawarii, na lewym brzegu Dunaju

Gdzie 20 X 1805 kapitulowała przed Francuzami 30-tys. armia austr. gen. Macka. We wstępnej fazie wojny z Austrią 1805 Napoleon zdołał przerzucić siedem korpusów WA znad kanału La Manche, Holandii i Hanoweru do Bawarii, odcinając w ten sposób od zaplecza armię Macka, skoncentrowaną w U. i okolicach...

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego

 

Początki dziejów naszego języka wiążą się z kształtowaniem się naszej państwowości i przyjęciem chrześcijaństwa w 966 roku. Państwo Mieszka I scalało wcześniejsze państwa plemienne. Każde z tych plemion posługiwało się swoim dialektem...

BERCHTESGADEN - kwatera

Miasto uzdrowiskowe na południu Niemiec, w Alpach Bawarskich. Wjego rejonie Adolf Hitler wynajął, a w 1929 r. zakupił willę „Wachen-feld" za honorarium ze sprzedaży swojej książki Mein Kampf. Gdy w 193 3 r. zdobył władzę, rozbudowany dom pod nową nazwą „Berghof („Górski dwór") stał się drugą...

GUSTAW - armata kolejowa

Prace nad skonstruowaniem naj­większej armaty II wojny światowej o kal. 802 mm rozpoczęły się w 1937 r. w zakładach Kruppa. Konstruktorzy sądzili, że działo bę­dzie gotowe do 1940 r., ale nie docenili stopnia trudności i do­piero w 1942 r. właściciel zakła­dów Gustaw Krupp mógł ofiaro­wać niezwykły...

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego

Początki dziejów naszego języka wiążą się z kształtowaniem się naszej państwowości i przyjęciem chrześcijaństwa w 966 roku. Państwo Mieszka I scalało wcześniejsze państwa plemienne. Każde z tych plemion posługiwało się swoim dialektem. Dialekty te różniły się między sobą. Nie były to...

Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza

Autor Krzyżaków należy do grona najbardziej znanych i cenionych pisarzy polskich. Jako twórca powieści historycznych podjął istotną misję budzenia ducha narodowego w Polakach w okresie, kiedy nasz kraj oficjalnie nie istniał, znajdował się bowiem pod zaborami. Trylogia (Ogniem i mieczem, Potop, Pan...

Zabytki języka ; Bogurodzica, Kazania......

Bogurodzica Najstarszym drukowanym polskim tekstem poetyckim jest  „Bogurodzica” (otwiera „Statut polski” z 1506 roku Jana Łaskiego). Czas jej powstania do dziś budzi żywe dyskusje badaczy; jak pozwalają  sądzić  najnowsze ustalenia językoznawcze, narodziny tekstu związane są z początkami  panowania...

CZWARTY OKRES FILOZOFII NOWOŻYTNEJ (NOWY OKRES SYSTEMÓW. POCZĄTEK XIX WIEKU)

1. odnowienie spekulacji metafizycznych. XIX wiek zastał w różnych krajach różne kierunki filozoficzne: w Anglii filozofię zdrowego rozsądku Reida, we Francji sensualizm Condillaca, w Niemczech krytycyzm Kanta. Ale wszędzie zapoczątkował kierunki inne, po części nowe, po części będące powrotem do...

HEGEL

Najpełniejszym z idealistycznych systemów był system Hegla.

ŻYCIE. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) pochodził ze Szwabii, z rodziny urzędniczej. Rozpoczął studia od teologii, a działalność pisarską od rozpraw teologicznych i politycznych. Dopiero względnie późno, w 1801 r., wystąpił na polu...

Samorząd terytorialny w Niemczech - Burmistrz

• Istnieje rozróżnienie na burmistrzów i nadburmistrzów, w zależności od kategorii gminy, którą kieruje.

• Na czele administracji gminnej występują Dyrektorzy gmin, Dyrektorzy miast.

• Burmistrz sprawuje jednocześnie funkcję kierującego administracją, oraz przewodniczy radzie gminnej w większości...

Samorząd terytorialny w Niemczech - Typy Gmin

Wyróżniamy trzy zasadnicze podziały gmin ze względu na różne kryteria:

I. Kryterium rozdziału zadań wg H. J. Wolff’a

1. Typ monistyczny wszystkie kompetencje główne przysługują jednemu gminnemu organowi przedstawicielskiemu.

2. Typ dualistyczny kompetencje dzielone są między 2 organy:...

CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA

Ruch ten rodzi się w Polsce w latach 70. Polscy teoretycy to K. Popiel ( twórca i przywódca Stronnictwa Pracy), E. Jaroszyński, L. Caro, W. Korfanty. Jest to nurt społeczno - polityczny. Jako społeczna nauka kościoła pojawia się w drugiej połowie XX wieku co związane jest z koniecznością dostosowania...

Zasada kolegialności i jednoosobowego kierownictwa w administracji

Kolegialność i jednoosobowość rozpatrywać należy w dwu aspektach: strukturalnym i funkcjonalnym. Pierwszy ma charakter ilościowy i różnicuje pojęcia w zależności od liczby osób tworzących dany organ: gdy na czele stoi grupa osób, mówimy o strukturze kolegialnej, gdy jednostka – o organie jednoosobowym...

Charakterystyka ery mezozoicznej

Najstarsze ślady życia jakie znamy, to minerały, jak grafit czy wapień, które nie mogły powstać w żaden inny sposób niż jako efekt czynności żywych organizmów. Najstarsze organizmy, których budowę można rozpoznać, pochodzą sprzed 1800 milionów lat. Są to sinice oraz strzępki grzybów niższych...