Rezystor warstwowy

Czytaj Dalej

Przynależność klasowo - warstwowa jako czynnik warunkujący zachowania jednostkowe i zbiorowe

-  im wyższa klasa społ. tym mniejsza śmiertelność, dłuższa długość życia 

- im wyższa klasa społ. tym lepsze szanse dziecka na wysoką pozycję zawodową

- inne standardy wychowania dzieci (najw. kl. i śr. – najnowsze standardy)

- dobór partnera życiowego (z kl.- najczęściej, późniejszy wiek...

Cechy i główne interpretacje struktury klasowo – warstwowej

Charakteryzuje się ogromnym zróżnicowaniem. Wyróżniamy dwie zasadnicze sposobu interpretacji podziału społecznego :

teorie klas społecznych

teorie stratyfikacji

Ad. 1 Podstawowa kategoria: klasa społeczna

Ad. 2 Podstawowa kategoria: warstwa społeczna

Wg Marksa o podziale decyduje...

Model warstwowy

Lisiecka zaproponowała warstwowy model TQM, w którym ukazała cztery poziomy działań: filozofię i organizacyjna|kulturę firmy, zasady działania, wybór strategii oraz metody i techniki jej realizacji Lisiecka 2002, s.

Warstwowe szkło

Złożone z dwóch lub więcejwarstw szkło o różnych kolorach, wytwarzane hutniczo;otrzymywane przez zanurzenie naczynia w zabarwionejmasie szklanej lub przez wydymanie bani,do której przyczepiona jest porcja zabarwionej masy,rozprowadzanej w odpowiednim momencie po powierzchniwydymanego naczynia.

Naczynia ze...

Rezystory

Współczynnik temperaturowy zmienia się w zależności od typu rezystora, Rezystory węglowe mają względnie duży ujemny współczynnik (-200 do -2 000 ppm/K w zależności od wartości rezystancji), podczas gdy istnieją specjalne rezystory metalizowane o współczynniku poniżej +/- 1 ppm/K.

Rezystory

Rezystory warstwowe wykonuje się przez napylenie na rurce lub wałku ceramicznym warstwy rezystywnej ze stopu metalowego (rezystory metalizowane) lub węgla (rezystory węglowe).

Zdjęcia warstwowe klatki piersiowej (tomografia)

Zdjęcia warstwowe (tomograficzne) wykonuje się dla uzupełnienia zdjęć standardowych (su-macyjnych) celem dokładnej oceny oskrzeli głównych, węzłów chłonnych płuc i naczyń płucnych oraz do określenia wielkości istniejących jam, zwapnień i nacieków.

DOBÓR LOSOWY WARSTWOWY

Jedna z metod —» doboru losowego polegająca na podziale całej —> populacjigeneralnej na tzw. warstwy i dokonaniu bezpośredniego losowania niezależ-nych —> prób w obrębie każdej warstwy. Podział populacji na warstwy musi byćrozłączny i wyczerpujący, a same warstwy muszą być jednorodne i różnić...

BADANIE WYRYWKOWE Z WARSTWOWYM WYBOREM ELEMENTÓW PRÓBY

Polega na tym, że całą zbiorowość dzieli się na pewną liczbę grup (warstw) o względnie jednorodnym charakterze, a następnie z każdej wydzielonej warstwy losuje się odpowiednią liczbę jednostek zaliczanych do próby.

Ma ono szerokie zastosowanie w praktyce badania sprawozdań finansowych z dwu powodów...